Konkurs prac magisterskich

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej (NTIE) wraz z Andersen Consulting ogłasza I Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki ekonomicznej. Do konkursu zapraszamy absolwentów polskich wyższych uczelni, których prace magisterskie dotyczą informatyki ekonomicznej, tj. szeroko pojętych zagadnień teorii i zastosowań informatyki w gospodarce. Prace te powinny zostać obronione w 1996 r.

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej (NTIE) wraz z Andersen Consulting ogłasza I Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki ekonomicznej. Do konkursu zapraszamy absolwentów polskich wyższych uczelni, których prace magisterskie dotyczą informatyki ekonomicznej, tj. szeroko pojętych zagadnień teorii i zastosowań informatyki w gospodarce. Prace te powinny zostać obronione w 1996 r.

NTIE czeka na zgłoszenia do 15 października 1997 r. pod adresem:

I Konkurs Prac Magisterskich NTIE

Szkoła Główna Handlowa

Katedra Informatyki Gospodarczej

al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa

tel. 49 53 95

Aby przystąpić do konkursu, należy przesłać pod adresem organizatorów:

- dwa egzemplarze pracy magisterskiej

- pismo promotora rekomendującego daną pracę magisterską, zawierające syntetyczne dane o autorze

- zaświadczenie uczelni, że zgłoszona do konkursu praca została obroniona w 1996 r.

Wyniki konkursu będą ogłoszone do 30 listopada 1997 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają następujące nagrody:

I nagroda - 1200 złotych

II nagroda - 800 złotych

III nagroda - 600 złotych

Szczegółowy regulamin oraz odpowiednie formularze udostępniono na stronie internetowej pod adresem:http://panda.bg.univ.gda.pl/~zrinf/regulamin.html

NTIE zaprasza do wzięcia udziału w konkursie.

Prof. dr hab. Stanisław Wrycza

prezes Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej


TOP 200