Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Ruszył dziewiąty edycja konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców zajmujących się informatyką. Kandydaci mogą zgłaszać się do 15 kwietnia br.

O Nagrodę im. Witolda Lipskiego mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 30. roku życia (32. w przypadku tych, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej lub w instytucji prowadzącej badania naukowe w dziedzinie IT.

Patron konkursu Witold Lipski był wybitnym naukowcem. W roku 1967 r. został przyjęty bez egzaminów wstępnych na Politechnikę Warszawską. W ciągu dziesięciu lat, jakie minęły od momentu uzyskania stopnia doktora, stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy ważne i trudne kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin opublikował wiele prac, które przyniosły mu światowy rozgłos i są cytowane do dziś. Witold Lipski zmarł w wieku 35 lat. Nagrodę jego imienia ustanowiła w 2005 r. Fundacja Rozwoju Informatyki we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących i Polskim Towarzystwem Informatycznym. Sponsorem głównym nagrody jest firma Sage.


TOP 200