Konkurs na najlepszy samorządowy serwis internetowy

Najbliższe realizacji idei elektronicznego rządu w Polsce jest środowisko samorządowe. Doświadczenia zdobyte przy tworzeniu gminnych czy miejskich stron WWW okażą się przydatne, gdy przyjdzie pora na tworzenie rozwiązań systemowych. Ich wprowadzenie jest jednym z postulatów programu e-Europe, realizowanego w Unii Europejskiej. Towarzyszący Konferencji Miasta w Internecie Konkurs "Złota @" ma promować najciekawsze propozycje wykorzystania technik informacyjnych w życiu społeczności lokalnych.

Więcej i lepiej

Z roku na rok powiększa się liczba samorządowych serwisów WWW. W ubiegłym roku własną witrynę miała co trzecia polska gmina i co drugi powiat. Dwa lata wcześniej gminnych stron było o połowę mniej. Najwięcej tego typu serwisów stworzono w Polsce Południowej i Zachodniej.

Ważniejsze od wzrostu ilościowego są jednak zmiany jakościowe. Początkowo dominowały proste wizytówki miejscowości. Obecnie serwisy, szczególnie większych miast, przekształcają się w wirtualne biura. Można w nich znaleźć procedury załatwiania poszczególnych spraw, opisy kompetencji wydziałów urzędu oraz wzory pism, wniosków i podań. Wiele samorządów decyduje się na publikację uchwał, komunikatów o podatkach, informacji o zamierzeniach inwestycyjnych i planach zagospodarowania przestrzennego. W niektórych przypadkach mieszkańcy mogą zapoznać się z projektami budżetu czy sprawozdaniami z jego wykonania. Rozbudowywane są przydatne informacje: adresy i telefony miejscowych firm i instytucji, rozkłady jazdy pociągów i autobusów czy zapowiedzi imprez kulturalnych i sportowych.

Wspólnymi siłami

Dalszy rozwój samorządowego Internetu nie będzie jednak w pełni zadowalający bez rozwiązań systemowych. Idei elektronicznego urzędu nie da się dzisiaj zrealizować, choćby ze względu na brak ustawy o podpisie elektronicznym, który uniemożliwia załatwianie spraw w urzędzie drogą elektroniczną. Nie rozstrzygnięta pozostaje kwestia opłat: jak nakleić znaczek skarbowy na elektroniczne podanie? Przeszkodą nie do pokonania jest dla wielu mieszkańców słaba infrastruktura telekomunikacyjna. Braku dostępu do Internetu nie zrekompensują nawet najlepiej zaprojektowane witryny. Inicjatywy samorządowe powinny być powiązane z aktywnością organów rządowych i działaniami polityków.

Konieczna jest też zmiana postaw urzędników. Muszą oni zrozumieć, że informacja nie jest orężem władzy, lecz dobrem publicznym. Internet wymusza coraz większą jawność i przejrzystość działań administracji publicznej. Przyczynia się też do tworzenia norm i standardów obsługi mieszkańców oraz wzorów pra-cy urzędów. Zamieszczane w serwisach procedury załatwiania spraw wymagają wcześniejszych ustaleń merytorycznych i decyzji organizacyjnych. Najlepsze rozwiązania są powielane przez innych i upowszechniają się. W tegorocznej, trze- ciej edycji "Złotej @" jedną z ocenianych kategorii będą wdrożenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii infor- macyjnych.

--------------------------------------------------------------------------------

V Konferencja Miasta w Internecie odbędzie się 20-22 czerwca w Zakopanem. Patronat nad konferencją objął Computerworld.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200