Konkurs na inkubatory innowacyjności

W nowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności” wyłonionych zostanie 12 podmiotów.

Stworzą one ogólnopolską sieć inkubatorów innowacyjności, która pomoże badaczom wdrażać innowacyjne rozwiązania. „Każdy z inkubatorów otrzyma maks. do 1,5 mln zł na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Całkowity budżet programu, który zakończy się w 2015 r., to 18 mln zł” – informuje MNiSW.

O przyznanie środków w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty, które od 1 stycznia 2009 r. do dnia złożenia wniosku mają na swoim koncie co najmniej 15 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz sprzedały lub udzieliły licencji na minimum cztery technologie – informuje resort. Wnioski można składać do 10 października br.


TOP 200