Konkurs "MIKROLAUR'92 rozstrzygnięty

Na konkurs MIKROLAUR' 92 wpłynęło łącznie 35 produktów reprezentujących zarówno walory użyteczności jak i profesjonalności.

Na konkurs MIKROLAUR' 92 wpłynęło łącznie 35 produktów reprezentujących zarówno walory użyteczności jak i profesjonalności. Niektóre z nich są wdrażane także poza granicami naszego kraju. Z radością odnotowujemy pozytywne zmiany w jakości rodzimych produktów informatycznych. Podczas wstępnej weryfikacji prac zgłoszonych na konkurs, uwzględniającej ich oryginalność i nowoczesność, poprawność merytoryczną, użyteczności i zakres wdrożeń, nie zdyskwalifikowano żadnej. Produkty zostały pogrupowane w następujące wyodrębnione kategorie i poddane analizie porównawczej.

Kategoria I - Sprzęt mikrokomputerowy

Kategoria II- Mikrokomputerowe oprogramowanie systemowe

Kategoria III- Mikrokomputerowe oprogramowanie aplikacyjne

Kategoria IV - Mikrokomputerowe oprogramowanie narzędziowe

Kategoria V - Systemy programowo-sprzętowe

W kategorii pierwszej i drugiej nie przyznano żadnych nagród i wyróżnień.

W kategorii trzeciej przyznano nagrody dla następujących produktów:

1. "Mała firma" - autorstwa CDN z Krakowa

2. "Simple Business" - autorstwa SIMPLE z Warszawy

3. "System obsługi handlu" - autorstwa DESIGNer s.c. z Warszawy

4. "ARTIF system komputerowego wspomagania projektowania w zakresie analizy statystycznej i zmęczeniowej kół zębatych" - firmy SOLID Consult z Gdańska

W kategorii tej przyznano również wyróżnienia. Uzyskały je programy:

1. "FK2 - system finansowo-księgowy dla średnich i dużych firm" - autorstwa Budimex Soft z Warszawy

2. Komputerowa Taryfa Celna Importowa - autorstwa Mikrotech- Software z Bydgoszczy

3. Bank adresów "QUART" autorstwa firmy o tej samej nazwie

4. "Gamma AT" - komputerowy system do akwizycji, wizualizacji, przetwarzania i interpretacji danych z medycyny nuklearnej - firmy COMPART z Warszawy

W kategorii czwartej przyznano nagrodę programom TAG i MiniTAG - firmy INFOSERVICE z Gdańska

Ponadto wyróżniono:

1. "BIBL2" - biblioteka modułów wspomagających wytwarzanie aplikacji w języku C - firmy Budimex SOFT z Warszawy.

2. Edytor etykiet - graficzny edytor do projektowania i druku powtarzalnych elementów zawierających tekst, grafikę i kody kreskowe firmy DESIGNer z Gdańska

W kategorii piątej nie przyznano żadnych nagród a jedynie wyróżnienie dla produktu "MULT V 1.01" - uniwersalny program pomiarowy współpracujący z kartą przetworników serii LC firmy AMBEX - firmy AMBEX z Warszawy

Zarówno produkty jak i ich autorzy zasługują - jak się wydaje - na bliższe przedstawienie. Postaramy się to uczynić w kolejnych edycjach naszej wkładki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200