Konkurs Lider Wsparcia 2006

Help Desk Institute, jako organizacja promująca standardy i praktyki zarządzania w zakresie wsparcia IT, od wielu lat organizuje konkursy, w których nagradzane są zespoły mogące poszczycić się szczególnymi osiągnięciami w zakresie podnoszenia jakości lub efektywności działania.

Help Desk Institute, jako organizacja promująca standardy i praktyki zarządzania w zakresie wsparcia IT, od wielu lat organizuje konkursy, w których nagradzane są zespoły mogące poszczycić się szczególnymi osiągnięciami w zakresie podnoszenia jakości lub efektywności działania.

Konkurs Lider Wsparcia 2006

Celem konkursu Lider Wsparcia jest promocja najlepszych praktyk w zakresie zapewniania jakości i skuteczności w obszarze wsparcia użytkowników IT. Konkurs adresowany jest do wszystkich organizacji działających na polskim rynku, które świad-czą usługi wsparcia IT dla użytkowników końcowych. Wyniki konkursu zostaną przedstawione w czerwcu br. Jego zasady zostały opublikowane na www.forumhelpdesk.pl, a zgłoszenia można nadsyłać na adres [email protected] Patronem prasowym konkursu jest Computerworld.


TOP 200