Konkurs AudIT 2021 rozstrzygnięty

W badaniu i konkursie „Najlepsze miejsce pracy w IT 2021” drugi raz z rzędu pierwsze miejsce i najwyższą liczbę punktów zdobyła działająca w ponad 40 krajach spółka EPAM. Pracownicy doceniają także zatrudnienie w firmach ING Tech Poland, Solw’IT, Espersen, Wunderman Thompson i VM.pl.

Konkurs AudIT 2021 rozstrzygnięty

Foto: IDG

Jeden z największych na świecie producentów oprogramowania na zamówienie i dostawców usług konsultingowych, EPAM, działający w Polsce od 2011 r. drugi rok z rzędu został pracodawcą marzeń sektora IT, zdobywając 84 punkty. Obecnie polski oddział zatrudnia ponad 4 tys. osób w 5 lokalizacjach (Kraków, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Katowice). Jak wynika z badania, pracownicy EPAM cenią przede wszystkim prestiż i silną pozycję rynkową swojego pracodawcy oraz mocno utożsamiają się z filozofią firmy. Wysoko oceniają komunikację wewnętrzną w organizacji i są zadowoleni zarówno ze współpracy z innymi pracownikami i bezpośrednimi przełożonymi, jak również z dostępności i otwartości zarządu dla pracowników. Mają świadomość celów i kierunku, w jakim podąża firma, i wierzą w sukces EPAM na rynku. EPAM nie dotykają więc żadne z, wydawałoby się, powszechnych problemów pracodawców w Polsce.

Na podium stanęły też ING Tech Poland (73 punkty) oraz Solw’IT (70 punktów). Obie firmy otrzymały wyróżnienia w konkursie.

Zobacz również:

  • 17 polskich firm wyróżniono w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe
  • Przychody z aplikacji dla przedsiębiorstw będą rosły – prognoza IDC

Również ich pracownicy podkreślają dobrą atmosferę, jasną i klarowną komunikację, jak też dobre relacje pomiędzy pracownikami na różnych szczeblach. Ufają oni swoim przełożonym i czują na co dzień ich wsparcie. Wierzą w misję swoich pracodawców i są silnie zmotywowani oraz utożsamiają się z celami organizacji.

Zwraca uwagę fakt, że ING Tech Poland ma bardzo pozytywny wizerunek wśród swojej załogi – jej pracownicy są zadowoleni ze środowiska pracy i mają ogrom wiary w samą organizację. Pracownicy firmy ING Tech Poland postrzegają ją jako lidera rynku, który oferuje usługi najwyższej jakości.

Podobnie pracownicy Solw’IT pozytywnie oceniają klimat i atmosferę panującą w firmie. Wysoko oceniają standardy i procedury przyjęte w organizacji, gdyż zwiększają one komfort ich pracy. Są zadowoleni z efektywności pracy w zespołach i dostępności przełożonych w razie pojawienia się problemów.

Dodatkowe złote wyróżnienia „Sprawdzone miejsce pracy w IT” zdobyły firmy Espersen oraz Wunderman Thompson.

Wszyscy laureaci konkursu stawiają na odpowiedzialność społeczną i środowiskową, jasną komunikację, szacunek i współpracę. Badani pracownicy wskazywali nie tylko na ciekawe zadania zawodowe i możliwości rozwoju, ale m.in. przestrzeganie work-life balance przez pracodawców. Większość ankietowanych nie tylko zatrudniłaby się ponownie u tego samego pracodawcy, ale i z chęcią rekomenduje swojego pracodawcę innym. Poziom zadowolenia z pracy i pracodawcy utrzymuje się na wysokim poziomie u zwycięzców konkursu nawet u pracowników związanych z nimi przez ponad dekadę (spadek o zaledwie 5% do ok. 68% u pracowników pracujących najdłużej). Co szczególnie interesujące, wyniki badania zaprzeczają stereotypowi pracownika IT jako oderwanego od rzeczywistości odludka. Zdecydowana większość (ponad 80%) pracowników ankietowanych firm to osoby nastawione na współpracę zespołową i ceniące sobie codzienne kontakty międzyludzkie. Takim ludziom należy stwarzać warunki do pracy w grupie i wzajemnego motywowania się. Istotne jest również delegowanie zadań, w których pracownicy czują się pewnie, oraz jasne precyzowanie zakresu i podziału obowiązków.

Mimo pandemii i pracy zdalnej firmom udało się utrzymać niski odsetek osób zagrożonych wypaleniem. W obszarze wyzwań pracownicy wskazali kwestię właściwego obciążenia pracą (co jest szczególnie trudne w czasach pracy zdalnej i niedoboru talentów w branży IT).

W czasach „wielkiej rezygnacji” (big quit) bycie pożądanym pracodawcą, w szeregach którego ludzie chcą pozostać i z którym łączą swoją przyszłość, to nie lada wyczyn. Redakcja „Computerworld” serdecznie gratuluje laureatom!

Badanie AudiIT pozwala firmom poznać oczekiwania i nastroje pracowników, dzięki czemu mogą lepiej modelować środowisko pracy.

Badanie konkursowe przeprowadził „Computerworld Polska” we współpracy z firmą badawczą „Minds and Roses”.

Więcej o badaniu: https://www.computerworld.pl/audit/.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200