Konkurować z Internetem

Mobile IT oferuje rozwiązania wspomagające handel elektroniczny i tzw. handel mobilny - m-commerce.

Mobile IT oferuje rozwiązania wspomagające handel elektroniczny i tzw. handel mobilny - m-commerce.

Firmę założyli w kwietniu br. m.in. byli pracownicy ComArch SA. Jednym z dwóch obszarów działalności Mobile IT jest handel elektroniczny. Mobile IT stworzyła system eOrders, który umożliwia firmom składanie zamówień i śledzenie stanu ich realizacji przez Internet bezpośrednio w systemie MRP II/ERP przedsiębiorstwa, z którym współpracują. Zostało ono opracowane na potrzeby konkretnego klienta, u którego funkcjonował system DyNAMICS firmy Great Plains Software.

Obecnie Mobile IT prowadzi rozmowy z producentem tego systemu, dotyczące oferowania modułu eOrders w ramach pakietu DyNAMICS. Zamierza także opracować moduły do innych systemów ERP. Prowadzone są m.in. rozmowy z GEAC Polska. "Chcielibyśmy stworzyć heterogeniczne środowisko handlu elektronicznego. Firmy mogłyby bezproblemowo wymieniać dane czy dokumenty i dokonywać zakupów" - mówi Paweł Klimek, prezes Mobile IT.

SMS z automatu

Drugim rynkiem, na którym działa Mobile IT, jest tzw. m-commerce. We-dług przedstawicieli firmy, nadal trudno jest oszacować w Polsce rynek dla rozwiązań m-commerce, ponieważ jest on w fazie powstawania. Ich zdaniem, technologie mobilne mogą w przyszłości stać się konkurencyjne w stosunku do rozwiązań internetowych. Za ich pomocą można bowiem zaoferować to samo, co w Internecie, a ich użytkownicy mogą się swobodnie przemieszczać.

Firma rozważa możliwość tworzenia swoich aplikacji z wykorzystaniem transmiterów GSM, czyli urządzeń do wysyłania komunikatów SMS. Obecnie znajdują one zastosowanie np. do raportowania stanów bezobsługowych stacji benzynowych. Mobile IT zakwalifikowała się także do finału konkursu na stworzenie aplikacji dla karty SIM, zorganizowanego przez francuskiego Bulla.

Bilet SMS

Rozwiązania m-commerce opracowywane już przez Mobile IT powstają przy użyciu technologii SMS, STK (Sim Tool Kit) i WAP. "W Polsce dwie pierwsze technologie są bardziej popularne niż WAP, wciąż bowiem mało jest telefonów z tym protokołem, a usługi są drogie. Z kolei UMTS to daleka przyszłość" - wyjaśnia Paweł Klimek.

Firma oferuje pięć gotowych rozwiązań: stkBank, smsTrasa, smsOdjazd, smsSerwer i sms-Parking. Pierwsze z nich pozwala na świadczenie usług bankowych przez telefon komórkowy i przesyłanie wiadomości SMS, w tym składanie zleceń bankowych i wgląd w stan rachunku.

Narzędzie smsTrasa umożliwia z kolei określenie najlepszej i najkrótszej drogi do wybranego celu. Natomiast smsOdjazd to dostępny za pośrednictwem wiadomości SMS rozkład jazdy, który można zastosować we wszystkich rodzajach komunikacji publicznej. smsSerwer to wielomodułowy system odbierania, przetwarzania i wysyłania wiadomości SMS.

Ostatnie z rozwiązań typu m-commerce - smsParking - to system, umożliwiający dokonanie płatności za postój samochodu na parkingu za pośrednictwem telefonu komórkowego. Projekt - na bazie rozwiązania smsParking - jest obecnie realizowany przez firmę WAPark, która zarządza warszawskimi parkometrami. System ma być oddany do użytku w I kwartale 2001 r. Na karcie SIM zostanie zainstalowane oprogramowanie, ułatwiające dokonanie opłaty za parkowanie. Usługa będzie początkowo oferowana wyłącznie firmom, które będą mogły wykupić miesięczny karnet i informować o parkowaniu komunikatem SMS. Użytkownik będzie wysyłał numer tablicy rejestracyjnej oraz wiadomość o rozpoczęciu i zakończeniu parkowania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200