Konkurent dla Visual Basic

IBM wprowadza nowe efektywne środowisko dla programistów - Visual Age for Basic.

IBM wprowadza nowe efektywne środowisko dla programistów - Visual Age for Basic.

Język Visual Basic firmy Microsoft Corp. będzie miał nowego konkurenta. Jest nim noszący prawie identyczną nazwę produkt IBM - Visual Age for Basic. Nowe narzędzie może zagrozić dominacji pakietu Visual Basic, ponieważ oferuje użytkownikom efektywnie pracujące i zintegrowane z innymi narzędziami środowisko do tworzenia aplikacji, które można uruchamiać na komputerach różnych platform.

Waściwości

Visual Age for Basic 1.0 posługuje się poleceniami o składni podobnej do używanej przez Visual Basic i pracuje, wykorzystując technologię programowania obiektowego. Pakiet składa się z trzech podstawowych modułów: do tworzenia i modyfikowania formularzy, projektowania aplikacji oraz pojemnika (Toolbox) z obiektami, które można zastosować przy tworzeniu programu. Obecnie jest dostępna wersja beta, która umożliwia korzystanie, w sposób przezroczysty dla użytkownika, z obiektów System Object Model, elementów OpenDoc pod systemem OS/2 oraz obiektów OLE.

Budowanie interfejsów użytkownika

Visual Age for Basic pozwala na elastyczne konstruowanie graficznych interfejsów użytkownika przy wykorzystaniu modułu do tworzenia formularzy.

Procedura polega na wybraniu obiektów i elementów (przyciski, okienka tekstowe lub okienka z opcjami do wyboru, które są wyświetlone w Toolbox) oraz umieszczeniu ich w odpowiednich miejscach formularza. Dostępne są narzędzia umożliwiające zmianę wielkości, kształtu i położenia obiektów, np. opcja Property Editor, która służy do przypisywania formularzom i umieszczonym w nim elementom takich atrybutów, jak kolory, fonty itp. Z kolei Menu Editor pozwala na wstawianie do aplikacji rozwijanych lub wyskakujących okienek menu.

Code Editor

Bardzo przydatne jest narzędzie Code Editor, dzięki któremu programista może dynamicznie wprowadzać modyfikacje do różnego rodzaju funkcji i procedur (np.poleceń przeszukiwania baz danych - funkcji SQL), posługując się technologią sterowania pracą aplikacji w zależności od wystąpienia konkretnego zdarzenia.

Aby zmienić procedurę towarzyszącą obiektowi, należy na nim kliknąć dwa razy.

Wyświetlana jest wtedy procedura, którą można poddać edycji. Jeśli użytkownik popełni błąd, jest on wykrywany przez specjalne inteligentne narzędzie do sprawdzania składni poleceń, które stanowi integralną część edytora Code Editor. Tak jak w przypadku większości narzędzi klasy Basic, każda aplikacja jest poddawana interpretacji linijka po linijce, a nie kompilowana.

Możliwości

Choć architektura pakietu Visual Age for Basic sugeruje, że jest to narzędzie przeznaczone do tworzenia małych i średnich aplikacji, to programu można użyć do poważniejszych zadań niż założenia bazy danych z informacjami o kolekcjonowanych znaczkach pocztowych. Jest to narzędzie programowania obiektowego, za pomocą którego można projektować w pełni skalowalne aplikacje, również uruchamiane w środowisku klient/serwer.

Program umożliwia eksport, import i edycję projektowanych klas obiektów oraz komunikację z różnymi hostami i bazami danych, w tym z dużymi bazami formatu DB2 zarządzanymi przez silne serwery. Visual Age for Basic pozwala na komunikację z bazami danych różnych formatów przy wykorzystaniu sterowników standardu ODBC (Open DataBase Connectivity). Jednak pakiet uruchamia procedury przechowywane w pamięci odległych komputerów tylko w odniesieniu do serwerów zarządzających bazami danych formatu DB2.

Wsparccie

Każdy użytkownik, który decyduje się na tworzenie aplikacji przy użyciu narzędzia pracującego w trybie obiektowym, powinien się liczyć z tym, żebędzie musiał poświęcić sporo czasu na opanowanie nowego środowiska pracy.

IBM pomyślał o tym, wyposażając Visual Age for Basic w dobrze pracującą pomoc on-line, umożlowiająa nauczenie się zasad tworzenia aplikacji na podstawie obiektów wielokrotnego użytku. (CW/jch)


TOP 200