Konkurent Telecomu

Konsorcjum Optus Communications, w którego skład wchodzi amerykańska firma Bellsouth, brytyjska Cable and Wireless oraz cztery przedsiębiorstwa australijskie, otrzymało zamówienie rządowe na budową drugiej ogólnokrajowej sieci telekomunikacyjnej. Oprócz tego w przetargu uczestniczyła firma Kalori z Hongkongu.

Konsorcjum Optus Communications, w którego skład wchodzi amerykańska firma Bellsouth, brytyjska Cable and Wireless oraz cztery przedsiębiorstwa australijskie, otrzymało zamówienie rządowe na budową drugiej ogólnokrajowej sieci telekomunikacyjnej. Oprócz tego w przetargu uczestniczyła firma Kalori z Hongkongu.

Ta nowa sieć ma położyć kres dotychczasowemu monopolowi państwowego Telecomu w łączności na obszarze Australii. Mieszkańcy oczekują, iż przyniesie ona obniżenie opłat i rozszerzenie wachlarza usług.

Koszt projektu szacuje się na 2,3 mld USD, a jego ukończenie przewidziano w 1997 r.


TOP 200