Konkurencja dla OLE

Unix International Inc. zdecydował się na podjęcie działań, które mają zapobiec przejęciu przez Microsoft Corp. całkowitej kontroli nad technologią łączenia obiektów należących do różnych aplikacji. Konsorcjum ogłosiło konkurs na projekt technologii nazwanej Application Linking, która umożliwiłaby łączenie, transfer i dzielenie dostępu do obiektów takich jak: dane arkusza kalkulacyjnego lub dokumenty tekstowe wszystkim użytkownikom sieci.

Unix International Inc. zdecydował się na podjęcie działań, które mają zapobiec przejęciu przez Microsoft Corp. całkowitej kontroli nad technologią łączenia obiektów należących do różnych aplikacji. Konsorcjum ogłosiło konkurs na projekt technologii nazwanej Application Linking, która umożliwiłaby łączenie, transfer i dzielenie dostępu do obiektów takich jak: dane arkusza kalkulacyjnego lub dokumenty tekstowe wszystkim użytkownikom sieci.

Konkurs jest efektem wielkiego zainteresowania użykowników Unixa możliwością stosowania mechanizmu łączenia i osadzania obiektów (Object Linking and Embedding ţ OLE). Stanowi też próbę powstrzymania prób różnych producentów oprogramowania, mających na celu przeforsowanie własnego standardu.

Microsoft używa już techniki OLE w aplikacjach pracujących na pojedynczych komputerach Macintosh firmy Apple Computer, Inc. oraz PC pod kontrolą systemu Windows. Firma pracuje jednak nad wykorzystaniem technologii OLE w nowym obiektowym systemie operacyjnym Cairo, który ma zostać częściowo dostępny już w przyszłym roku. Jednocześnie, firmy Apple, IBM i Novell Inc. mają zapowiedzieć w następnym miesiącu własną wersję sieciowego mechanizmu OLE o nazwie Exemplar.

Unix International chce, aby propozycja Application Linking umożliwiała wykorzystywanie OLE również pomiędzy aplikacjami systemów Unix i Windows. Planuje się, że wzorcowa implementacja Application Linking stanie się dostępna na początku przyszłego roku. Oznacza to, że pierwsze systemy zbudowane w oparciu o nowy standard byłyby dostępne w połowie 1994 r. Ponieważ Microsoft raczej nie zakończy pracy nad Cairo przed 1995 r., zaś Apple, IBM i Novell w ogóle nie precyzują terminu zakończenia prac nad Exemplar, Unix International ma szansę stać się liderem rynku sieciowej technologii OLE.


TOP 200