Konkurencja Windows NT wspomaga sprzedaż OS/2?

Ostatnio IBM zawarła umowy przewidujące sprzedaż ok. 100 tys. kopii systemu operacyjnego OS/2. Na przykład Allstate Insurance Co. zamierza nabyć 60 tys., Westinghouse Corp. - 10 tys., a State Farm Insurance Co. - 5 tys. kopii.

Ostatnio IBM zawarła umowy przewidujące sprzedaż ok. 100 tys. kopii systemu operacyjnego OS/2. Na przykład Allstate Insurance Co. zamierza nabyć 60 tys., Westinghouse Corp. - 10 tys., a State Farm Insurance Co. - 5 tys. kopii.

W ciągu ostatnich 6 lat sprzedaż oprogramowania IBM dla PC była przyćmiona lawiną sprzedawanych przez Microsoft systemów DOS i Windows. Wielu użytkowników OS/2 skarżyło się na niedostatki funkcjonalności tego systemu, albo doświadczało niezgodności rozmaitych pakietów, przygotowanych do pracy w tym środowisku przez firmy niezależne. Obecnie, coraz więcej firm spostrzegając istnienie pokaźnej liczby sprawdzonych i użytecznych aplikacji opracowanych dla OS/2 - widzi większy sens instalowania tego środowiska.

Paradoksalnie, pojawienie się największego konkurenta dla OS/2 - systemu Windows NT firmy Microsoft zdaje się sprzyjać wzrostowi popularności OS/2. Organizacje i firmy zaczęły często dokonywać bezpośredniego porównania Windows NT z OS/2 2.1 i IBM LAN Server 3.0 wg kryteriów ważnych dla codziennej pracy.

Użytkownicy mogą obecnie na różne sposoby wypróbowywać zachowanie Windows NT, dochodząc często do wniosku, że NT ma wiele przyjemnych funkcji, ale nie potrafi jeszcze właściwie obsłużyć wielu wartościowych aplikacji dla Windows i DOS, a także pracuje zbyt wolno. Zaletą przyciągającą do OS/2 użytkowników z dużych korporacji jest stabilność jego działania, szerszy zestaw opcji oraz dostępność większej liczby narzędzi do tworzenia aplikacji. Nie bez znaczenia jest panujące w tym środowisku przekonanie, że OS/2 potrafi w bardziej niezawodny sposób integrować aplikacje na mainframe z wymogami stanowiska typu desktop.

Jednak nawet gdyby IBM był w stanie podtrzymać ten trend, to czeka go jeszcze daleka droga do znaczącego zwiększenia udziału na rynku systemów operacyjnych wobec presji Windows 3.1 oraz jego następców, tj. Windows NT, i Windows for Workgroups. Z marketingowego punktu widzenia OS/2 ma też mniejsze szanse z uwagi na zbyt mało porozumień typu OEM (Original Equipment Manufacturer), jak też brak dostatecznie bogatej palety w pełni zgodnych aplikacji, pochodzących od przodujących producentów oprogramowania. Chociaż więc Personal Software Product Division podpisał umowy z Compaq Computer Corp. i AST Research, na mocy których instalować one będą OS/2 w swoich wyrobach, to jednak liczba tego typu porozumień jest stanowczo zbyt mała.


TOP 200