Konieczność zmian organizacyjnych

W Kielcach odbyło się drugie spotkanie polskich użytkowników systemów firmy Oracle.

W Kielcach odbyło się drugie spotkanie polskich użytkowników systemów firmy Oracle.

"Wykorzystać nowe osiągnięcia technologii informatycznej" - pod takim hasłem odbyła się w Kielcach druga konferencja stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle. "Miarą sukcesu Oracle'a jest strategiczne partnerstwo na wiele lat, powodujące, że sukces klienta jest także naszym sukcesem" - powiedział na otwarciu konferencji Jacek Duch, dyrektor generalny . Motywem przewodnim konferencji było pokazanie, jak wspomóc klientów firmy w osiąganiu sukcesu w biznesie.

Podczas konferencji, w której większość stanowili szefowie informatyki, w firmach prezentowano referaty z różnych dziedzin. Przedstawiano najnowsze produkty Oracle'a, dyskutowano na temat konieczności i sposobów wprowadzania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach oraz wskazywano na konkretne przykłady realizacji systemów informatycznych. Jednym z tematów były plany Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczące wprowadzenia rejestrów sądowych.

Podobnie jak na wielu innych tego typu imprezach, przeznaczonych dla kadry kierowniczej, tak i w tej dominowało przekonanie, że wprawdzie konieczna jest znajomość techniki i technologii, najnowszych osiągnięć naukowych i produktów komercyjnych, jednak o sukcesie przedsiębiorstwa decyduje nie liczba zakupionych komputerów, drukarek czy stanowisk w sieci. Najistotniejsze jest dziś zarządzanie zmianami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie.

Nie jest to możliwe bez stosowania najnowszych technik informatycznych. Wprowadzenie informatyki do bałaganu

organizacyjnego jedynie go zwiększy, nie rozwiązując żadnych istotnych problemów.

Podkreślano rolę i znaczenie kierownika zespołu informatyki, gdyż to właśnie na nim spoczywa obowiązek dostarczania szefowi firmy odpowiednich informacji. "Państwo na pewno pracujecie tak wysoko w strukturze zarządzania firmy, że macie decydujący wpływ na podejmowane decyzje. Jeżeli tak nie jest - najwyższy czas zacząć rozglądać się za inną pracą" - mówił przedstawiciel Oracle'a. Wzbudziło to śmiech na sali, co wyraźnie wskazuje na niedocenianie roli informatyków i informatyki w większości polskich przedsiębiorstw. Przewijała się także opinia, że tak naprawdę informatykę doceniają w Polsce tylko przedsiębiorstwa zagraniczne.

Spotkanie stało się także okazją do zaprezentowania osiągnięć partnerów Oracle'a w opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych. Pojawili się nowi partnerzy, np. S.A., który zajmował się produktami firmy IRI Software, przejętej niedawno przez Oracle'a. Comp S.A. zaprezentował możliwości pakietów programowych do wspomagania podejmowania decyzji Oracle Express Analyzer i Oracle Financial Analyzer.


TOP 200