Koniec zanieczyszczania?

Parlament Europejski zdecydował, że producenci sprzętu elektronicznego (w tym również komputerów) będą odpowiedzialni za utylizację swoich produktów. Jest bardzo prawdopodobne, że decyzja ta spowoduje podwyżkę cen wszelkich urządzeń elektronicznych – producenci już niedługo będą doliczali do nich koszt recyclingu.

Parlament Europejski zdecydował, że producenci sprzętu elektronicznego (w tym również komputerów) będą odpowiedzialni za utylizację swoich produktów. Jest bardzo prawdopodobne, ż decyzja ta spowoduje podwyżkę cen wszelkich urządzeń elektronicznych – producenci już niedługo będą doliczali do nich koszt recyclingu.

Kwestię tę regulować będzie zatwierdzone niedawno rozporządzenie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive – rozporządzenie o gospodarowaniu odpadami elektrycznymi i elektronicznymi). Zdaniem rzeczniczki Parlamentu, takie rozwiązanie jest optymalne, ponieważ jedynie producenci są w stanie kompleksowo zadbać o właściwe przetwarzanie zużytych części oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. "Obciążanie tym obowiązkiem konsumentów byłoby nieuczciwe, a przede wszystkim – zupełnie nieefektywne" - mówią parlamentarzyści.

Zobacz również:

Nie wiadomo na razie, kiedy rozporządzenie to zostanie wprowadzone w życie – możliwe jednak, że nastąpi to dopiero za 2-3 lata. Eksperci szacują, że do tego czasu przeciętne europejskie gospodarstwo domowe będzie produkowało ok. 5 kg elektronicznych odpadów rocznie.