Koniec współpracy 2Si i Techmexu?

Zarząd 2Si podjął decyzję o rozwiązaniu umowy handlowej z firmą Techmex. Przedstawiciele Techmexu nie otrzymali natomiast żadnego dokumentu rozwiązującego umowę. Techmex tłumaczy, że informacje podawane przez 2Si, jakoby powodem rozwiązania umowy było naruszenie przez Techmex ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, są nieprawdziwe.

Przedstawiciele Techmexu dementują informacje, jakie przygotował i przedstawił zarząd katowickiej firmy 2Si Sieciowe Systemy Informacyjne SA, a dotyczące zerwania współpracy pomiędzy obiema spółkami. 2Si nie zmienia stanowiska w sprawie.

4 września br. zarząd katowickiej firmy 2Si Sieciowe Systemy Informacyjne SA poinformował o rozwiązaniu umowy handlowej z bielsko-bialską firmą Techmex SA. Jako powód zarząd podał fakt, że działanie firmy Techmex wobec spółki 2Si miało charakter naruszający ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. A ponadto, do rozwiązania współpracy obu spółek przyczynić się miały liczne oświadczenia prezesa zarządu spółki Techmex SA, Jacka Studenckiego, o rezygnacji Techmexu z działalności dystrybucyjnej.

Zobacz również:

  • Google i NIST uruchomią produkcję procesorów kolejnej generacji

Teresa Studencka, dyrektor ds. marketingu w Techmex SA stanowczo zaprzecza tym informacjom: "To wszystko, o czym poinformowała spółka 2Si jest pomówieniem w najczystszej postaci. Nie zamierzamy rezygnować z działalności dystrybucyjnej na rzecz obszaru usług software'owych, integracyjnych ani żadnych innych. Dystrybucja jest biznesem, który doprowadził nas do czołówki firm zajmujących się tego rodzaju działalnością. Dział prawny naszej spółki nie odnotował również żadnego dokumentu od firmy 2Si, który rozwiązywałby umowę pomiędzy obydwoma podmiotami. Formalnie spółka 2Si SA jest nadal jednym z naszych 3 tys. partnerów handlowych. Jednakże nie należy do partnerów strategicznych naszej firmy. Jeśli uzna za stosowne zerwać z nami umowę, Techmex na pewno nie odczuje tego w strukturze swoich przychodów. Decyzja 2Si jest nam kompletnie obojętna".

Przedstawiciele 2Si zapewniają jednak, że dokument stanowiący o rozwiązaniu umowy handlowej z Techmexem został już firmie przesłany listem poleconym. "Jeżeli wszystko o czym poinformowało 2Si jest pomówieniem w czystej postaci, to jakie są przyczyny podjęcia przez Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX S.A. w dniu 11 maja 2001 uchwaly zobowiązującej Zarząd Techmexu do zawarcia ze spółka 2Si SA umowy o unikaniu działań konkurencyjnych" - mówi Wiesława Jaguścik, wiceprezes zarządu 2Si SA

W komunikacie wystosowanym przez firmę 2Si, znalazł się zapis mówiący o tym, że spółka 2Si była jednym z największych klientów tego dystrybutora, przynosząc około 20% ubiegłorocznych przychodów firmie Techmex SA. "Przychody w roku 2000 wyniosły w naszej spółce 634,7 mln zł (zysk netto ponad 7 mln zł). Udział 2Si w tej sumie to zaledwie niecałe 3%. W tym roku, udział ten już zmniejszył się do niecałych 2%. Żaden partner Techmexu nie przekracza w strukturze naszych rocznych przychodów 10-procentowego udziału" - dodała T. Studencka.

W tej sporze między firmami, najciekawszy jest chyba fakt, że jeśli doszłoby do rozwiązania współpracy obu spółek, to raczej ze strony Techmexu. Okazało się bowiem, zdaniem Techmexu, że 2Si SA ma wobec bielsko-bialskiej firmy dług w wysokości 2,5 mln zł. Jest to kwota wynikająca z zakupionego przez 2Si sprzęt i braku uregulowania płatności za niego. "29 sierpnia br. nasz dział prawny złożył wniosek do sądu o zabezpieczenie rachunków bankowych dłużnika. Złożyliśmy pozew do sądu i to ten organ zdecyduje jakie konsekwencje poniesie 2Si za złamanie warunków umowy handlowej", wyjaśniła T. Studencka.

"Informacja, że dług 2Si wobec Techmexu wynosi 2,5 mln zł jest nieprawdziwa. Techmex złożył pozew do sądu o zabezpieczenie rachunków bankowych 2Si w trakcie rozpatrywania naszego odwołania od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę ok. 2,5 mln zł. W odwołaniu kwestionowaliśmy głównie wysokość kwoty, wskazując, że połowa przedmiotowych należności została już uregulowana. Złożenie przez Techmex wniosku o zabezpieczenie rachunków bankowych na kwotę 2,5 mln plus odsetki, w momencie, gdy zadłużenie 2Si z tytułu faktur wymienionych w pozwie wynosi niecałe 900 tys. zł pozostawiam bez komentarza. Pragnę jedynie dodać, że działania te miały miejsce, gdy nasza linia kredytowa w ramach umowy wynosiła 4 mln zł". - ripostuje Wiesława Jaguścik.

Cała sprawa wydaje się mieć również podtekst personalny. Jerzy Szymura, prezes zarządu spółki 2Si SA był współzałożycielem spółki Techmex, przez osiem lat jej dyrektorem generalnym, a od 1995 r. przewodniczącym rady nadzorczej Techmexu. Do tej pory posiada 4,6% udziałów w spółce Techmex SA. Na przełomie kilku lat zarówno Techmex, jak i 2Si, miały tych samych inwestorów finansowych - Bank Handlowy i fundusze venture capital, Pioneer oraz Renaissance Capital. Od 1992 r. spółki ściśle ze sobą współpracowały.

W pierwszym półroczu 2001 r. Techmex SA wypracował 250 mln zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów. Techmex jest drugim co do wielkości dystrybutorem w Polsce (raport Computerworld TOP 200, podsumowujący wyniki finansowe spółek za rok 2000). Spółka 2Si osiągnęła w 2000 r. przychody na poziomie 167 mln zł i zysk netto w wysokości 446 tys. zł. W 2001 roku spółka planuje uzyskać ze sprzedaży około 200 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200