Koniec współpracy 2Si i Techmexu?

Przedstawiciele Techmexu dementują informacje, jakie przygotował i przedstawił zarząd katowickiej firmy 2Si Sieciowe Systemy Informacyjne SA, a dotyczące zerwania współpracy pomiędzy obiema spółkami.

Przedstawiciele Techmexu dementują informacje, jakie przygotował i przedstawił zarząd katowickiej firmy 2Si Sieciowe Systemy Informacyjne SA, a dotyczące zerwania współpracy pomiędzy obiema spółkami.

4 września br. zarząd katowickiej firmy 2Si Sieciowe Systemy Informacyjne SA poinformował o rozwiązaniu umowy handlowej z bielsko-bialską firmą Techmex SA. Jako powód zarząd podał fakt, że działanie firmy Techmex wobec spółki 2Si miało charakter naruszający ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. A ponadto, do rozwiązania współpracy obu spółek przyczynić się miały liczne oświadczenia prezesa zarządu spółki Techmex SA, Jacka Studenckiego, o rezygnacji Techmexu z działalności dystrybucyjnej.

Zobacz również:

  • KE potwierdza, że dane wymieniane między Europą i Koreą Południową są bezpieczne
  • Polska technologia 5G idzie w świat

Teresa Studencka, dyrektor ds. marketingu w Techmex SA stanowczo zaprzecza tym informacjom: "To wszystko, o czym poinformowała spółka 2Si jest pomówieniem w najczystszej postaci. Nie zamierzamy rezygnować z działalności dystrybucyjnej na rzecz obszaru usług software'owych, integracyjnych ani żadnych innych. Dystrybucja jest biznesem, który doprowadził nas do czołówki firm zajmujących się tego rodzaju działalnością. Dział prawny naszej spółki nie odnotował również żadnego dokumentu od firmy 2Si, który rozwiązywałby umowę pomiędzy obydwoma podmiotami. Formalnie spółka 2Si SA jest nadal jednym z naszych 3 tys. partnerów handlowych. Jednakże nie należy do partnerów strategicznych naszej firmy. Jeśli uzna za stosowne zerwać z nami umowę, Techmex na pewno nie odczuje tego w strukturze swoich przychodów. Decyzja 2Si jest nam kompletnie obojętna".

W komunikacie wystosowanym przez firmę 2Si, znalazł się zapis mówiący o tym, że spółka 2Si była jednym z największych klientów tego dystrybutora, przynosząc około 20% ubiegłorocznych przychodów firmie Techmex SA. "Przychody w roku 2000 wyniosły w naszej spółce 634,7 mln zł (zysk netto ponad 7 mln zł). Udział 2Si w tej sumie to zaledwie niecałe 3%. W tym roku, udział ten już zmniejszył się do niecałych 2%. Żaden partner Techmexu nie przekracza w strukturze naszych rocznych przychodów 10-procentowego udziału" - dodała T. Studencka.

W tej "wojnie" między firmami, najciekawszy jest chyba fakt, że jeśli doszłoby do rozwiązania współpracy obu spółek, to raczej ze strony Techmexu. Okazało się bowiem, że 2Si SA ma wobec Techmexu dług w wysokości 2,5 mln zł. Jest to kwota wynikająca z zakupionego przez 2Si sprzęt i braku uregulowania płatności za niego. "29 sierpnia br. nasz dział prawny złożył wniosek do sądu o zabezpieczenie rachunków bankowych dłużnika. Złożyliśmy pozew do sądu i to ten organ zdecyduje jakie konsekwencje poniesie 2Si za złamanie warunków umowy handlowej", wyjaśniła T. Studencka.

Cała sprawa wydaje się mieć podtekst personalny. Jerzy Szymura, prezes zarządu spółki 2Si SA był współzałożycielem spółki Techmex, przez osiem lat jej dyrektorem generalnym, a od 1995 r. przewodniczącym rady nadzorczej Techmexu. Do tej pory posiada 4,6% udziałów w spółce Techmex SA. Na przełomie kilku lat zarówno Techmex, jak i 2Si, miały tych samych inwestorów finansowych - Bank Handlowy i fundusze venture capital, Pioneer oraz Renaissance Capital. Od 1992 r. spółki ściśle ze sobą współpracowały.

W pierwszym półroczu 2001 r. Techmex SA wypracował 250 mln zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów. Techmex jest drugim co do wielkości dystrybutorem w Polsce (raport Computerworld TOP 200, podsumowujący wyniki finansowe spółek za rok 2000). Spółka 2Si osiągnęła w 2000 r. przychody na poziomie 167 mln zł i zysk netto w wysokości 446 tys. zł. W 2001 roku spółka planuje uzyskać ze sprzedaży około 200 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200