Koniec wersji OEM systemu Windows

Microsoft oficjalnie zapowiedział, że zaprzestaje produkcji dysków CD z wersją Windows przeznaczoną dla odbiorców OEM zajmujących się bezpośrednią sprzedażą komputerów PC. Oznacza to, że nabywcy sprzętu nie będą otrzymywać wraz z nim kopii systemu na płycie CD-ROM. Dotyczy to Windows 98, NT i Windows 2000.

Microsoft oficjalnie zapowiedział, że zaprzestaje produkcji dysków CD z wersją Windows przeznaczoną dla odbiorców OEM zajmujących się bezpośrednią sprzedażą komputerów PC. Oznacza to, że nabywcy sprzętu nie będą otrzymywać wraz z nim kopii systemu na płycie CD-ROM. Dotyczy to Windows 98, NT i Windows 2000.

Od 1 stycznia 2000 r. producenci OEM będą mogli dołączać do komputerów wyłącznie własne dyski CD umożliwiające odtworzenie systemu, pod warunkiem że oprogramowanie będzie zawierało mechanizmy rozpoznawania komputera, z którym zostało sprzedane, i blokowania nielegalnej instalacji na poziomie systemu BIOS.


TOP 200