Koniec roku w Oracle

Oracle zakończył rok finansowy. Zysk netto i obroty całej korporacji obniżyły się o ponad 11% i wyniosły odpowiednio 9,7 mld USD i 2,3 mld USD. Polski oddział Oracle odnotował 7-proc. wzrost obrotów, które wyniosły 253 mln zł.

Zysk netto korporacji Oracle w zakończonym 31 maja br. roku finansowym 2002 wyniósł 2,3 mld USD, nie wliczając kosztów inwestycji w Liberate Technologies. Całkowita wartość obrotu wyniosła 9,7 mld USD. Marża na działalności operacyjnej osiągnęła poziom 37%. Rok wcześniej Oracle uzyskał 11 mld USD przychodów i 2,6 mld USD zysku netto.

Zysk netto w 2002 roku zmalał więc o 11,5%, a przychody o prawie 12%. W poprzednich latach (rok finansowy 2000 i 2001) Oracle odnotowywał odpowiednio 61% i 25% wzrostu zysku netto. Systemy bazodanowe nadal stanowią podstawę przychodów Oracle, obecnie baza Oracle jest używana w 72-81% aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem, jakie wykorzystują firmy z listy Fortune 100.

Zobacz również:

Polski oddział Oracle odnotował obroty w wysokości 253 mln zł (rok wczesniej - 237 mln zł). 83% (wzrost z 80% w porównaniu z 2001) przypadło na sprzedaż licencji oprogramowania oraz usługi asysty technicznej sprzedanych licencji. Wzrost wartości sprzedaży liczony w złotówkach wyniósł 7%, a w USD - 13%. Pod względem wielkości sprzedaży, firma zajęła 6 miejsce w Europie i 13 na świecie. Obecnie w Polsce 58% aplikacji EAS działa na systemach bazodanowych Oracle.


TOP 200