Koniec roku w Oracle

W zakończonym w maju roku finansowym 2002, zysk netto oraz przychód firmy spadły o ponad 11%, wynosząc odpowiednio 9,7 mld USD i 2,3 mld USD. Polski oddział Oracle odnotował 7-proc. wzrost obrotów do 253 mln zł.

Zysk netto Oracle w zakończonym 31 maja roku finansowym 2002 wyniósł 2,3 mld USD. Obrót firmy sięgnął 9,7 mld USD. Systemy bazodanowe nadal stanowiły podstawę przychodów Oracle. Rok wcześniej firma uzyskała 11 mld USD przychodu i 2,6 mld USD zysku netto, co oznacza spadek odpowiednio o 11,5 i 12%.

Polski oddział Oracle odnotował obroty w wysokości 253 mln zł (rok wczesniej - 237 mln zł). Blisko 83% tej sumy przypada na sprzedaż nowych licencji oraz towarzyszące usługi. Pod względem wielkości sprzedaży, firma zajęła 6 miejsce w Europie i 13 na świecie wśród oddziałów Oracle. Jak utrzymuje firma, w Polsce ok. 58% aplikacji wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach działa na systemach bazodanowych Oracle.

Zobacz również:


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200