Koniec roamingu i inne duże zmiany na europejskim rynku telekomunikacyjnym

Komisja Europejska przyjęła plan zakładający ujednolicenie rynku telekomunikacyjnego na ternie Unii Europejskiej.

Koniec roamingu i inne duże zmiany na europejskim rynku telekomunikacyjnym
Projekt przepisów przedstawionych przez Komisję Europejską może wstrząsnąć rynkiem telekomunikacyjnym. W ramach wprowadzanych zmian europejscy internauci powinni otrzymać dostęp do wolnego i nieograniczonego internetu. Zabronione będzie blokowanie lub ograniczanie dostępu do treści w internecie przez usługodawców. Użytkownicy będą także mieli prawo kontrolować prędkość wykupionego łącza internetowego, a jeśli okaże się, że jest ona mniejsza niż zapisana w umowie, będą mogli od niej odstąpić.

Komisja Europejska chce także wpłynąć na umowy podpisywane między operatorami i odbiorcami. Abonenci mają mieć większą swobodę migrowania do konkurencji, a umowy mają być zawierane na 12 miesięcy.

Największą zmianą jest zniesienie opłat za roaming. Od 1 lipca 2014 r. zlikwidowane zostaną opłaty za połączenia przychodzące w roamingu na terenie UE. Komisja Europejska liczy na to, że do połowy 2015 r. operatorzy będą oferowali połowie swoich klientów pakiety z połączeniami zagranicznymi w cenie krajowych. W połowie roku 2016 wszyscy abonenci powinni otrzymać dostęp do takich pakietów.

Operatorzy nie są jednak zmuszani do całkowitego zniesienia opłat roamingowych. Będą mogli zrównać ceny połączeń zagranicznych z krajowymi albo zaoferować klientom „chwilową migrację” do innego operatora. Poza granicami kraju ma on mieć możliwość skorzystania z usług tańszej konkurencji bez konieczności wymieniania karty SIM.

Po wejściu ustawy w życie, opłata za połączenie międzykrajowe w UE (dla telefonów stacjonarnych) nie będzie mogła przekroczyć ceny połączenia krajowego. Dla połączeń komórkowych nie będzie mogła być wyższa niż 0,19 euro za minutę. Zdaniem Komisji Europejskiej, w wymiarze netto, operatorzy mają zyskać na zniesieniu opłat roamingowych. Ma się do tego przyczynić zwiększenie liczby klientów i połączeń. Plan Komisji Europejskiej musi zostać zaakceptowany przez Parlament Europejski.


TOP 200