Koniec przeprowadzki

W Banku Przemysłowo-Handlowym PBK SA zakończono proces ujednolicenia systemów bankowych pracujących w dawnych BPH i PBK.

W Banku Przemysłowo-Handlowym PBK SA zakończono proces ujednolicenia systemów bankowych pracujących w dawnych BPH i PBK.

Bank Przemysłowo-Hadlowy PBK SA, Kraków

Joseph Wancer - prezes Zarządu

Alexander Picker - wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion IT i integrację

Henryk Baniowski - dyrektor zarządzający obszarem informatyki

Liczba pracowników - 12 889

Liczba pracowników działu IT - 600

Koniec przeprowadzki

Henryk Baniowski - dyrektor zarządzający obszarem informatyki

Na początku 2002 r. rozpoczął działalność trzeci pod względem wielkoś-ci bank w Polsce - po PKO BP SA i Pekao SA - BPH PBK SA. Powstał on z połączenia krakowskiego Banku Przemysłowo-Handlowego i warszawskiego Powszechnego Banku Kredytowego. Fuzja nastąpiła na zasadzie przejęcia przez krakowski BPH majątku warszawskiego PBK.

Po ponad roku przygotowań, 11-14 października br. zakończono proces ujednolicenia systemów bankowych w nowym banku. "Z punktu widzenia naszych klientów to najważniejszy etap fuzji. Korzystają już oni z jednego systemu bankowości internetowej i call center, jednak nadal byli związani z placówkami dawnego BPH lub PBK. Miały one odpowiednio po ok. 200 i 300 oddziałów. Od 15 października br. klienci mogą dokonywać operacji w każdej z nich" - mówią przedstawiciele BPH PBK SA.

BPH i PBK korzystały dotychczas z tego samego systemu transakcyjnego - Profile, ale w dwóch różnych wersjach. Podczas wdrożeń banki wprowadziły liczne zmiany, które wykluczały współpracę obu systemów i zmusiły kierownictwo łączących się instytucji do wyboru jednego rozwiązania. "Decyzja o wyborze platformy informatycznej została podjęta po analizach specjalistów z obu banków i konsultantów zewnętrznych. Głównymi kryteriami, które przesądziły o jej wyborze, okazały się jakość obsługi klientów i dość łatwe przeniesienie tego systemu do wszystkich 500 placówek, które będą działać w ramach nowej struktury bankowej" - mówił tuż po ogłoszeniu fuzji Joseph Wancer, prezes BPH PBK SA.

Kierownictwo nowego banku zdecydowało, że będzie on korzystał z rozwiązania pracującego w dawnym Banku Przemysłowo-Handlowym. Działał tam system Profile w wersji 5.1 Native (wersja terminalowa). Tymczasem warszawski PBK w 2001 r. zakończył wdrożenie wersji 5.3 (wersja graficzna). W trakcie przedłużonego weekendu 11-14 października br. dokonano migracji danych o klientach PBK do nowego systemu. Kolejnym etapem procesu ujednolicenia było sprawdzenie poprawności przeniesienia danych.

Na potrzeby projektu ujednolicenia systemów informatycznych BPH PBK zmodernizował także system archiwizacji danych. Bank podpisał ze Ster-Projektem umowę na rozbudowę działającej już w banku macierzy dyskowej EMC Symmetrix.

"Do połowy 2003 r. zakończymy systematyczne "wyciszanie" systemów zbędnych po zakończeniu fuzji technologicznej i przestawiania dostępu do nich tylko jako do repozytoriów informacji historycznych" - mówi Henryk Baniowski, dyrektor zarządzający obszarem informatyki w BPH PBK SA. "Chcemy też w tym okresie doprowadzić do standaryzacji zarządzania infrastrukturą IT. Wszystkie rozwiązania już istnieją i większość z nich obejmuje pełną sieć placówek banku, w tym zarządzanie zasobami sieciowymi i urządzeniami samoobsługowymi. Musimy dokończyć wdrożenie systemu zarządzania stacjami roboczymi dla części dawnego PBK. Ten etap jest bardziej istotny z punktu widzenia IT niż użytkownika, dlatego jest mniej krytyczny biznesowo" - dodaje.

Wykorzystywane rozwiązania

System bankowy Profile (Sanchez Computer); system do obsługi kart i bankomatów - Cortex i Okap; bankowość skarbowa i do obsługi rynków międzynarodowych - Kondor+ i Vision/RTP; system do obsługi kanałów elektronicznych - Sezam/XML; system do obiegu i zarządzania informacją - Lotus Notes; system MIS - SAS System.

System bankowy działa na klastrze serwerów Alpha i wykorzystuje macierz dyskową EMC Symmetrix; pozostałe systemy pracują na serwerach RISC i intelowskich. Sieć wykorzystuje rozwiązania Cisco Systems.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200