Koniec monopolu?

Usługi telefonii komórkowej w krajach Wspólnoty Europejskiej od 1 stycznia 1996 r. nie będą mogły podlegać monopolowi firm narodowych. Jeśli plan, opublikowany przez Komisję Europejską w formie oficjalnego dokumentu, będzie zatwierdzony przez Radę Ministrów Wspólnoty, Komisja przystąpi do opracowywania konkretów jego realizacji.

Usługi telefonii komórkowej w krajach Wspólnoty Europejskiej od 1 stycznia 1996 r. nie będą mogły podlegać monopolowi firm narodowych. Jeśli plan, opublikowany przez Komisję Europejską w formie oficjalnego dokumentu, będzie zatwierdzony przez Radę Ministrów Wspólnoty, Komisja przystąpi do opracowywania konkretów jego realizacji.

Dokument przygotowano po sześciomiesięcznych konsultacjach, w których udział wzięło ponad 250 firm, organizacji oraz dużych użytkowników telefonii komórkowej. Jest ona najszybciej rozwijającym się działem telekomunikacji. Europa ma obecnie ponad 11 mln użytkowników telefonów komórkowych, a prognozy mówią, że do roku 2000 będzie ich ok. 40 mln, zaś do 2010 - 80 mln. Jak stwierdził, Martin Bangemann, odpowiedzialny w Komisji Europejskiej za przemysł i telekomunikację, eksplozja telefonii komórkowej jest związana z widoczną tendencją odchodzenia od "telefonu dla domu" na rzecz "telefonu dla osoby".

Aeby usługi telekomunikacyjne mogły się rozwinąć, konieczna jest likwidacja narodowych monopoli w tej dziedzinie, stwierdza dokument Komisji. Jednocześnie, postuluje on opracowanie jednolitego systemu przyznawania certyfikatów dla sprzętu, który ma być wykorzystywany w Europie, a także nawołuje do aktywnej promocji programów badawczych mających na celu opracowanie uniwersalnego, europejskiego systemu telekomunikacji bezprzewodowej.


TOP 200