Koniec izolacji

Gdy aplikacja podlega hostowaniu przez operatora, poważnym minusem jest uzależnienie od łączy internetowych. W przypadku naprawdę ważnych aplikacji tak eksploatowanych należy rozważyć wykorzystanie łączy o gwarantowanej dostępności, a do tego zakupić łącze zapasowe (najlepiej u innego operatora, w innej technologii). W polskich warunkach awaria może nastąpić także z powodów stosunkowo rzadko spotykanych na Zachodzie - kradzieży kabla, zatem w przypadku szczególnie istotnych aplikacji wiele firm decyduje się na zakup zapasowego łącza radiowego, a nawet satelitarnego. Przy odpowiedniej konfiguracji routera przejście na łącze rezerwowe odbywa się płynnie i bez zakłóceń działania aplikacji.

Są przypadki, że hostowanie nawet krytycznie ważnych aplikacji u operatora ma dobre uzasadnienie. Ma to miejsce w przypadku gdy aplikacja jest nastawiona na rozproszone połączenia poza firmę i tam generuje najwięcej ruchu, zaś do przedsiębiorstwa ruch jest mniejszy. Wtedy większość ruchu przejmuje na siebie operator, zmniejszając tym samym koszty łączy do firmy. Operatorzy zazwyczaj już mają odpowiednią infrastrukturę przeznaczoną do obsługi nawet bardzo dużych obciążeń, ewentualnie bardzo prędko ją rozbudowują.

Utrzymanie aplikacji środkami działu IT w firmie wymaga sporych inwestycji, a także dedykowanych specjalistów, którzy w wielu przypadkach (szczególnie w naszym kraju) będą obciążani dodatkowymi zleceniami, niezwiązanymi z obsługą ruchu. Po przekroczeniu pewnego progu liczby obowiązków jakość obsługi wewnątrzdziałowej będzie gorsza niż przy zakupie usługi u operatora. Co ważniejsze, może ucierpieć na tym także bezpieczeństwo firmy.

W pewnych przypadkach nie można pozwolić na eksploatację aplikacji poza siecią firmy - ma to miejsce np. przy aplikacjach, które muszą pracować cały czas, są fizycznie połączone z urządzeniami na terenie firmy, żadne opóźnienia nie są dopuszczalne, albo ilość danych wyklucza hostowanie poza firmą. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest eksploatacja przez wydzielony dział, który zajmuje się tylko utrzymaniem ruchu programu (albo zewnętrzną firmę), zaś sprzęt, na którym pracuje program, fizycznie znajduje się w siedzibie przedsiębiorstwa.

Należy zapewnić także niezawodność platformy, na której pracuje aplikacja. Stosuje się zdublowanie urządzeń, czy nawet realizacje rozproszone, gdzie dwa lub więcej węzłów znajduje się w oddzielnych lokalizacjach połączonych więcej niż jednym połączeniem o różnej technologii. Bywa, że lokalizacje są dość oddalone od siebie, by wykluczyć wpływ poważnej awarii technicznej, klęski żywiołowej, czy katastrofy budowlanej.

Krytyczne aplikacje wymagają szczególnych zasad zabezpieczeń i właśnie dlatego określenie standardów jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa systemu jako całości.


TOP 200