Koniec Elektrimu?

Wierzyciele odrzucili wczoraj propozycje układowe przedstawione przez zarząd spółki, a sąd umorzył postępowanie układowe dotyczące spłaty zadłużenia Elektrimu.

Podczas wczorajszego głosowania wierzyciele Elektrimu odrzucili propozycje układowe przedstawione przez zarząd holdingu. Przeciwko przyjęciu zaproponowanych przez Elektrim warunków spłaty zadłużenia głosowało 80% wierzycieli. Postępowaniem układowym objęte zostało 2,3 mld zł zadłużenia holdingu.

Nowy zarząd Elektrimu przedstawił wierzycielom kolejną propozycję spłaty całości zadłużenia, przy czym posiadacze obligacji zamiennych o wartości 480 mln EUR mieliby otrzymać całą kwotę do czerwca 2005 roku. Mniejsi wierzyciele mieliby zostać spłaceni do 30 lipca 2002; do tego czasu 200 mln EUR mieliby otrzymać także obligatariusze. W głosowaniu przeciwko propozycji wypowiedzieli się własnie obligatariusze.


TOP 200