Konfigurowanie okienek Explorer i My Computer

Wiele elementów systemu Windows 95 jest ściśle powiązanych. Konfiguracja jednego elementu wpływa często bezpośrednio na funkcjonowanie innej opcji wywołanej przez użytkownika - i to nierzadko w sposób dla niego niespodziewany. Zetknąłem się niedawno z taką właśnie sytuacją, poznając specyficzne działanie dwóch podstawowych elementów systemu Windows 95: ikony My Computer i wszechobecnej warstwy zewnętrznej Explorer.

Wiele elementów systemu Windows 95 jest ściśle powiązanych. Konfiguracja jednego elementu wpływa często bezpośrednio na funkcjonowanie innej opcji wywołanej przez użytkownika - i to nierzadko w sposób dla niego niespodziewany. Zetknąłem się niedawno z taką właśnie sytuacją, poznając specyficzne działanie dwóch podstawowych elementów systemu Windows 95: ikony My Computer i wszechobecnej warstwy zewnętrznej Explorer.

Okazuje się, że Explorer nie poddaje się tak łatwo operacji konfigurowania, jak można by tego oczekiwać. Użytkownik może sortować pliki wg nazw i kilku innych kluczy, ale nie uwzględniając rozszerzeń plików dopisywanych do nazw (jak jest to możliwe po wywołaniu okienka File Manager w systemie Windows 3.1). Explorer jest poza tym domyślnie tak skonfigurowany, że rozszerzenia nie są wyświetlane (ustawienie to można zmienić, wybierając stosowną opcję po kliknięciu na View i Options - zachęcam do wykonania tej operacji). Po wybraniu opcji View i Details można też wyświetlić informacje o długości plików. Explorer nie podaje jednak dokładnych rozmiarów plików (tak jak to robi File Manager w Windows 3.1), ale zaokrągla wartość do jednego kilobajta.

Jedną z bardziej irytujących mnie cech Explorera jest sposób, w jaki wyświetlana jest zawartość katalogu po kliknięciu na nim myszą (operacja przełączenia). Domyślne ustawienia programu powodują, że po dwukrotnym kliknięciu na folderze (po prawej stronie okienka Explorer) w tym samym oknie pojawia się jego zawartość. Niektórzy użytkownicy woleliby jednak, aby system otworzył nowe okienko, wyświetlając je obok poprzedniego. Na ekranie monitora widać wówczas jednocześnie dwa okienka umieszczone obok siebie.

Nie jest łatwo zmusić Explorera, by realizował jeden lub drugi tryb pracy zgodnie z wolą użytkownika, chyba że pozna on kolejny sekret systemu Windows 95 i wprowadzi przedstawione niżej zmiany do bazy danych Windows 95 Registry.

Krok 1. Należy uruchomić program Regedit.exe.

Krok 2. Trzeba kliknąć na znaku "+" wyświetlonym obok napisu HKEY_CLASSES_ROOT

Krok 3. Użytkownik powinien kliknąć na znaku "+" widocznym po lewej stronie opcji Folder i wybrać Shell.

Krok 4. Po dwukrotnym kliknięciu na ikonie Default (po prawej stronie okienka), wpisaniu parametru Open i kliknięciu na OK należy zamknąć RegEdit.

Po wykonaniu tych operacji (nie ma potrzeby restartu komputera) dwukrotne kliknięcie na katalogu w oknie Explorer powoduje wyświetlenie nowego okienka z jego zawartością. Aby powrócić do standardowych ustawień, należy powtórzyć wymienioną procedurę modyfikowania bazy danych Windows 95 Registry i usunąć opcję OPEN z menu Default w okienku Shell, wstawiając tam wartość zero (czyli nie wpisując nic między dwa znaki " " wyświetlone w RegEdit).

Opisana procedura związana jest też z innym sekretem Windows 95: jak zmienić tryb pracy ikony My Computer i doprowadzić do tego, aby zachowywała się tak, jak okienko Explorer (na ekranie widać dwa segmenty), a nie okienko Folder (tylko jeden segment). Operacje, które należy wykonać, aby to osiągnąć, są następujące:

Krok 1. Trzeba kliknąć po kolei na opcjach: My Computer, View, Options i File Types.

Krok 2. Należy wybrać kolejno opcje Folder (uwaga - nie File Folder), Edit i Explorer (w okienku Actions). Po kliknięciu na przycisku Set Default należy zamknąć wszystkie okienka i powtórnie wywołać opcję My Computer, która zachowuje się teraz, tak jak Explorer (czy Recycle Bin i inne). Źeby przywrócić okienku My Computer poprzednią konfigurację (opcja Folder z jednym segmentem), wystarczy kliknąć myszą na ikonie My Computer i wybrać opcję Open.

Jeden z czytelników zwrócił uwagę, że nie jest prawda, jakoby opisana procedura (My Computer plus opcja Open) przywracała rzeczywiście domyślny tryb pracy okienka My Computer z Explorer na Open. Okazuje się, że po wykonaniu tej operacji i podwójnym kliknięciu myszą na folderze Explorer otwiera jednak dalej nowe okienko, zamiast dokonać operacji przełączenia i wyświetlić w poprzednim okienku zawartość wybranego folderu.

Co zatem zrobić, aby przywrócić pierwotne zachowanie się ikony My Computer? Trzeba wykonać cztery kroki opisane na wstępie artykułu i usunąć słowo OPEN po wybraniu opcji Default (Krok 4).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200