Konfiguracyjna pomoc

W Austrii opracowano program pomagający szybciej znaleźć błąd konfiguracyjny, utrudniający lub uniemożliwiający współpracę programów, względnie zapewnić dla niej optymalne warunki. Nazywa się EuroCASE Configuration Debugger i jest efektem współpracy wiedeńskiej firmy Management Data i placówki naukowej Joanneum Research ze Steyr. Powstał w ramach projektu Eureka.

W Austrii opracowano program pomagający szybciej znaleźć błąd konfiguracyjny, utrudniający lub uniemożliwiający współpracę programów, względnie zapewnić dla niej optymalne warunki. Nazywa się EuroCASE Configuration Debugger i jest efektem współpracy wiedeńskiej firmy Management Data i placówki naukowej Joanneum Research ze Steyr. Powstał w ramach projektu Eureka.

CD, bo taki skrót - może niezbyt szczęśliwie - przyjęli autorzy pogramu, składa sie z bazy danych i opartego na niej systemu ekspertowego. W bazie danych znajdują sie techniczne dane znamionowe programu, takie jak wymagana ilość miejsca w pamięci, liczba potrzebnych buforów itd. W oparciu o te dane system jest w stanie ustalić, czy właściwa jest konfiguracja, w której mają współpracować ze sobą różne programy.

Drugie istotne źródło danych CD stanowi materiał zebrany w drodze eksperymentalnej: zestaw optymalnych konfiguracji i rozwiązania problemów, na jakie napotkali doświadczeni programiści w codziennej pracy. Informacje są stale uzupełniane. To, iż CD każdorazowo sprawdza wszystkie dostępne dane, dotyczące poszczególnych programów, pozwala także uniknąć problemów na tle zgodności, a także poprawić nieefektywną lub mało efektywną konfigurację.

Z kolei przy wymianie wersji programów, CD analizuje czy ta nowa wersja będzie funkcjonować w ramach istniejącej konfiguracji, czy możliwe jest poprawienie konfiguracji i jakie występujące dotychczas błędy mogą być przez nową wersję skorygowane.

Wymogi techniczne stosowania CD stanowią: PC lub stacja robocza DEC, Oracle jako baza danych dla parametrów programu, konfiguracji i ich własności, oraz Nexport Object jako system ekspertowy. (CW™/tsz)

Szybka kompresja i rozpakowywanie obrazów

Firma Xing Technology zaprezentowała VT-Express JPEG Turbo Accelerator for Windows, który stanowi softwerową implementację międzynarodowego standardu kompresji obrazów JPEG. Pełnoekranowe obrazy kolorowe JPEG pochodzące z aplikacji Windows, rozpakowuje z szybkością jednego obrazu/sek. Taka wydajność wymagała dotychczas kosztownego koprocesora. VT Express kosztuje 249 USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200