Konferencja, nie wystawa

Prelekcje, prezentacje gotowych rozwiązań i zastosowań IT mają być w tym roku najważniejszym elementem targów Infosystem.

Prelekcje, prezentacje gotowych rozwiązań i zastosowań IT mają być w tym roku najważniejszym elementem targów Infosystem.

Jak podkreśla Krzysztof Ślatała, dyrektor Infosystemu, zmiana koncepcji targów wiąże się z wprowadzeniem tzw. Forum ITC (Information & Communication Technology). Stanowi ono zestaw prelekcji i prezentacji, które mają umożliwić ich uczestnikom - potencjalnym użytkownikom systemów IT - zapoznanie się nie tylko z oferowanymi przez firmy produktami, ale też przykładami wdrożeń. Cztery przewodnie w tym roku tematy to: podpis elektroniczny, zarządzanie i archiwizacja dokumentów, bezpieczeństwo systemów IT oraz Linux i open source. Oprócz tego przewidziano prezentacje dotyczące oprogramowania dla administracji i rozwiązań mobilnych.

Nieco mniej wystawców

W sumie na udział w Infosystemie zdecydowało się w tym roku ok. 140 firm. Jest to liczba nieco mniejsza niż w 2003 r. (162 wystawców), ale powierzchnia wystawowa zostanie na podobnym poziomie (ok. 2000 m<sup>2</sup>).

Jeśli uwzględnić ekspozycję gier komputerowych Game Arena o obszarze 1000 m2 to powierzchnia zajmowana przez Infosystem zostanie znacznie zwiększona. W pierwotnych planach Game Arena miała być elementem odbywającej się równolegle wystawy Świat Dziecka. Ostatecznie została dołączona do Infosystemu.

W tym roku wyjątkowo aktywni na Infosystemie będę niemieccy producenci oprogramowania do zarządzania dokumentami. Ponad połowę powierzchni wystawowej (ok. 1200 m<sup>2</sup>) zajmą Niemiecki Pawilon i Forum Systemów Zarządzania Dokumentami (German Document Management Systems Pavillon & Forum). Sponsorowane jest ono merytorycznie przez Stowarzyszenie Systemy Organizacji i Informacji VOI (Verband Organisations und Informationssysteme) z Bonn. Wystawa będzie skierowana przede wszystkim do potencjalnych klientów z administracji. Większość firm niemieckich prezentujących oferty podczas Forum pojawia się w Polsce po raz pierwszy, licząc, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej ich doświadczenia i produkty znajdą odbiorców u nas i w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Integralnym elementem Infosystemu będą też Targi Zastosowań Elektroniki. Podobnie jak w latach ubiegłych będzie to wystawa zdominowana przez tajwańskich producentów akcesoriów, podzespołów i elementów komputerowych. Będzie jej towarzyszyć Forum Dostępność funduszy Unii Europejskiej w procesie rozwoju polskich firm branży elektronicznej. W jego trakcie zostaną przedstawione m.in. wskazówki praktyczne dla potencjalnych beneficjentów i sposoby postępowania umożliwiające uzyskanie dofinansowania.

Tematy targowe

Jeden z najważniejszych cyklów prezentacji na targach Infosystem 2004 ma dotyczyć podpisu elektronicznego i jego zastosowań. Zdaniem Krzysztofa Ślatały w Poznaniu zostanie zaprezentowane "wszystko, co się wiąże z tym tematem". Z kolei podczas Wystawy i Forum Rozwiązań DMS (patronat nad nim objął Computerworld) będą prezentowane rozwiązania i systemy do skanowania oraz zarządzania obiegiem i archiwizacją dokumentów. Z tą tematyką będzie związane również Forum e-administracja, gdzie mają być przedstawione rozwiązania, które mają umożliwić sprostanie normom i wymaganiom Unii Europejskiej.

Na Infosystem 2004 nie zabraknie oczywiście tematów związanych z bezpieczeństwem systemów IT. Według zapowiedzi tematyka Forum Bezpieczeństwa IT będzie dotyczyła głównie normy BS 7799 (organizacyjne, informatyczne, prawne i fizyczne aspekty bezpieczeństwa), zalet systemowego podejścia do bezpieczeństwa informacji oraz metodologii wdrażania systemów zabezpieczeń. Natomiast Forum Rozwiązań Mobilnych (patronat nad nim także objął Computerworld) jest przeznaczone dla firm zainteresowanych systemami GPS wykorzystywanymi do śledzenia pojazdów i optymalizacji ich tras, zarządzania flotą pojazdów czy rozwiązań wspomagających pracowników działających w terenie.

Tematy przewodnie na Infosystem 2004
  • Podpis elektroniczny

  • Systemy zarządzania dokumentami

  • Rozwiązania mobilne

  • E-firma i aplikacje internetowe

  • Systemy zarządzania dokumentami - oferta firm niemieckich

  • Linux i open source

  • Forum bezpieczeństwa IT

  • E-administracja

  • Fundusze UE do wspierania rozwoju firm branży elektronicznej

TOP 200