Konferencja ProNovum – jak usprawnić badania i ocenę stanu technicznego w energetyce

W dniach 8-9 października 2015r. odbędzie się VII Sympozjum Informatyczno-Szkoleniowe dla sektora energetycznego pod hasłem „diagnostyka jako źródło wiedzy wspierające zarządzanie majątkiem”.

Tematyka Sympozjum będzie związana z zarządzaniem wiedzą na temat stanu technicznego urządzeń w elektrowniach oraz nowemu podejściu polegającemu na wykonywaniu diagnostyki w zdalnym trybie, a także innowacyjnym metodom badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych. Wśród poruszanych tematów przedstawione zostaną koncepcje przedłużenia eksploatacji bloków energetycznych oraz technologie zwiększające trwałość urządzeń.

Podczas Sympozjum odbędzie się również panel dyskusyjny związany z bezpieczeństwem systemów informatycznych. Tematyka Panelu obejmie zagadnienia ciągłości obsługi procesów biznesowych jako elementu bezpieczeństwa IT, plany awaryjne oraz zależność od problemów zewnętrznych.


TOP 200