Konferencja "Komputer w edukacji"

IX z kolei konferencja "Komputer w edukacji" zorganizowana przez MEN przy współdziale Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz firm komputerowych Vulcan i Apple odbyła się w Toruniu w dniach 15-18 września br. Wzięło w niej udział ponad 300 uczestników reprezentujących szkolnictwo wyższe i podstawowewe. Konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu oraz oprogramowania, w której wzięło udział ponad 10 firm.

IX z kolei konferencja "Komputer w edukacji" zorganizowana przez MEN przy współdziale Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz firm komputerowych Vulcan i Apple odbyła się w Toruniu w dniach 15-18 września br. Wzięło w niej udział ponad 300 uczestników reprezentujących szkolnictwo wyższe i podstawowewe. Konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu oraz oprogramowania, w której wzięło udział ponad 10 firm.

Bogaty program seminariów nie dał ostatecznie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaką rolę mają pełnić komputery w szkolnictwie. Biuro ds Reformy przy MEN wstępnie zakwalifikowało przedmiot "Elementy Informatyki" do... wychowania technicznego i dużo czasu zajęło przedstawicielom działu ds. komputeryzacji MEN wyjaśnienie, że takie podejście jest niesłuszne.

W licznych wypowiedziach na sesjach plenarnych przeważał pogląd, że brakuje decyzji na szczeblu Sejmu dotyczącej stworzenia narodowego programu komputeryzacji szkół. W efekcie MEN przeznacza na komputeryzację podległych sobie jednostek środki nieproporcjonalne do potrzeb.

Przykład firmy software'owej Vulcan o obrotach powyżej 10 mld rocznie, a utworzonej przez nauczycieli w 1988 r., pokazuje jak ogromny potencjał kryje się na tym rynku. Dobrze się dzieje, że coraz więcej firm zaczyna go dostrzegać. Wobec przejmowania w najbliższej przyszłości szkół przez gminy, firmy będą jednak większą wagęprzywiązywać do bezpośredniego zainteresowania swoją ofertą szkół niż do zdobycia kontraktów ministerialnych.

Oprogramowanie edukacyjne mimo dużej popularności na świecie w Polsce nie odgrywa jeszcze istotnej roli, gdyż stanowi duże ryzyko dla producenta. Większe zainteresowanie budzi w tej chwili komputeryzacja zarządzania szkołą. Właśnie w tym obszarze rynku Vulcan odnosi największe sukcesy, okupując to znacznymi, przekraczającymi 2 mld zł rocznie kosztami promocji, z których większość pochłania wydawanie w nakładzie 30 tys. egz. bezpłatnego kwartalnika dla szkół.

Szerzej o konferencji w następnym numnerze.


TOP 200