Konferencja IT Security Management – Zarządzanie Bezpieczeństwem IT – Nauka i Biznes

14 listopada w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbędzie się konferencja ZBIT’2017 - IT Security Management - Zarządzanie Bezpieczeństwem IT - Nauka i Biznes.

Konferencja jest odpowiedzią na zainteresowanie przedstawicieli nauki i biznesu seminariami na temat bezpieczeństwa, kontroli i audytu systemów i technologii informatycznych, organizowanych od 2014r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Konferencja jest organizowana przy współpracy z ISACA Katowice

Chapter, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, NTIE, oraz SAS Institute Poland i ING Services Polska.

Zobacz również:

Gościem honorowym Konferencji będzie Rajaramiyer Venketaramani Raghu - przedstawiciel ISACA HQ, wizytujący w dniach 13-14 listopada br. oddział ISACA Katowice Chapter

W agendzie Konferencji znajdą się miedzy innymi takie tematy, jak: Praktyczne podejście do wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w małych i średnich przedsiębiorstwach - ISACA Katowice Chapter, Immunologiczne ekosystemy bezpieczeństwa IT (IBM), Bezpieczeństwo w chmurze (ING Services Polska), Usługi bezpieczeństwa - dobre praktyki ochrony biznesu wobec cyber ataków (ING Services Polska), Wirtualizacja Danych oraz Wzorce architektoniczne i ich rola w nowoczesnym Business Intelligence (SAS Institute Poland), oraz wiele innych.

Patronat medialny objął nad konferencją Computerworld (IDG).

Szczegóły wydarzenia, formularz zgłoszeniowy oraz program można znaleźć tutaj.


TOP 200