Konferencja ISCO3

Komitet programowy ISCO (Information Systems Concepts) zaprasza teoretyków i wykładowców z dziedziny informatyki ekonomicznej oraz praktyków i twórców systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych do udziału w Trzeciej Konferencji ISCO3, która odbędzie się w dniach 28-30 marca 1995 r. w Marburgu. Jej tematyka obejmie m.in.:

Komitet programowy ISCO (Information Systems Concepts) zaprasza teoretyków i wykładowców z dziedziny informatyki ekonomicznej oraz praktyków i twórców systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych do udziału w Trzeciej Konferencji ISCO3, która odbędzie się w dniach 28-30 marca 1995 r. w Marburgu. Jej tematyka obejmie m.in.:

- badanie przyczyn zróżnicowania poglądów i paradygmatów w dziedzinie informatyki ekonomicznej z określeniem środków

zaradczych

- studia nad zdefiniowaniem i aksjomatyzacją podstawowych pojęć informatyki ekonomicznej

- badanie możliwości integracji i ujednolicenia podstaw terminologicznych i metodologicznych informatyki ekonomicznej

- określenie związków między informatyką ekonomiczną a innymi dyscyplinami (inżynieria oprogramowania, teoria organizacji i zarządzania, teoria nauk systemowych, teoria poznania, semiotyka i in.)

- badanie użyteczności teoretycznych i metodologicznych informatyki ekonomicznej dla różnej klasy systemów jak bazy danych, multimedia, bazy wiedzy, systemy wspomagania decyzji, systemy ekspertowe, systemy wyszukiwania dokumentów, sieci komputerowe i inne.

Termin składania referatów upływa 28 października 1994 r. Referaty i zapytania należy kierować na adres:

Prof. dr. E. D. Falkenberg

Departament of Informatics

University of Nijmegen

Toernooiveld, NL-6525 ED Nijmegen, The Netherlands

Email: ef@cs.kun.nl, fax: 31 80 553450


TOP 200