Konferencja EuroInfo'92

Program Konferencji Euroinfo '92, która, jak przypominamy odbędzie się 23-24 czerwca 1992 r. w hotelu Marriott. (referaty zgłoszone do czasu oddawania numeru CW do druku)

Program Konferencji Euroinfo '92, która, jak przypominamy odbędzie się 23-24 czerwca 1992 r. w hotelu Marriott. (referaty zgłoszone do czasu oddawania numeru CW do druku)

WTOREK, 23 czerwca

Sesja inauguracyjna 10.00-13.30 "POLITYCZNA FUNKCJA INFORMACJI W KRAJU I NA ŚWIECIE"

* "Rola polityki informacyjnej w przemyśle" Edward Edmund Nowak, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Przemysłu i Handlu. * "Samorząd gospodarczy źródłem informacji o polskich podmiotach gospodarczych" Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej. * "Systemy otwarte - szansa dla Polski" Andrzej Florczyk, Dyrektor Biura ds. Informatyki, Urząd Rady Ministrów. * "Powszechny elektroniczny system ewidencji ludności" Janusz Lucow, Dyrektor Rządowego Centrum Informatycznego PESEL. * "Dostęp do informacji o polskiej gospodarce dla inwestorów zagranicznych" Bogdan Chojna, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A.

Sesja pierwsza 14.30-18.00

"ŚWIATOWE ŻRÓDŁA INFORMACJI"

* "Using DIALOG to Compete Successfully in the International Market" Sophie Hudnut, DIALOG, USA. * "Power of DUN & BRADSTREET" Keith Williams, DUN & BRADSTREET Executive Vice President, UK. * "Information Broking" Jill Cousins, First Contact, Eirene, UK * "Funkcjonowanie komercyjnych baz danych DATA-STAR" Bożena Zienkiewicz, przedstawiciel DATA-STAR w Polsce. * "The Role of Risk in Entrepreneurship and Business Creation - How Information Can Reduce Risk" Joan H.N.T. Edwards Senior Commercial Officer and Director, Trade Development Center, USA. * "For the Polish Domestic Financial Markets, for EC- Related Policy Making, for the Full Spectrum of Financial Markets Worldwide, Reuters Presents Spot News and Realtime Market Data Combined with Intelligent Solutions for Fast, Acurate Decision Making" Heather Norman, Reuters Information Services, Marketing Manager, Austria. * "KOMPASS w Polsce" Leszek Walczak, Dyrektor Techniczny KOMPASS Poland * "Rola nośnika CD-ROM informacji" Franciszek Perz, STRATUS Polska

ŚRODA 24 czerwca

Sesja druga 9.00-13.00

"STRATEGICZNA ROLA ZASTOSOWAŃ TELEMATYKI W POLSCE"

* "Informatyzacja systemu podatkowego w Polsce" Andrzej Jankowski, Dyrektor Departamentu Informatyki, Ministerstwo Finansów. * "Elektroniczna wymiana informacji" Jerzy Tetyk, . * "Elektroniczna wymiana danych i standard EDIFACT" Jan Durkiewicz, Fundacja "Polska Eksportuje" * "INTERNET w Polsce" Ksawery Stojda, Advanced Technology Manufacturing, Polska. * "Nowoczesne bazy danych, a technologie RISC" Roman Szwed, Advanced Technology Manufacturing, Polska. * "Przykłady nowoczesnych rozwiązań w systemach teleinformatycznych" Piotr Parlewicz, MICROVEX, Polska. * "Usługi sieciowe naukowej akademickiej sieci komputerowej w Polsce" Wiktor Krzanowski, Uniwersytet Warszawski. * "Importance of Open Networks" Stan Michalak, Director Business Development Gandalf Technologies Inc., Kanada. * "UNIX A X25" Paweł Żak, UNISYS, Polska. * "Multivendor Connectivity RISC" Joseph Bidawski, UNISYS, UK.

Sesja trzecia 14.00-18.00

"POLSKI KLUCZ DO ŚWIATOWEJ INFORMACJI"

* "Poznański Koliber - bazy danych dostępne z komputera osobistego poprzez modem telefoniczny" Zbigniew Abramowicz, Dyrektor EuroStartu. * "Information Gathering" Jill Cousins, First Contact, UK. * "Some Recurrent Themes on Managers'Perception and Use of Information" Andrew Attinger, Manager, Library & Information Services, Ashridge, UK. * "Koncepcja centrum handlu światowego (World Trade Center) w Gdyni" Maciej Brzeski, Prezes World Trade Center, Polska. * "Doświadczenia korzystania z komputerowych baz danych w Kancelarii Senatu" Jarosław Deminet, Dyrektor Biura Informacyjnego Kancelarii Senatu. * "Wykorzystanie agencji informacyjnych w pracy dziennikarskiej" Andrzej Wojciechowski, Prezes Radia "Z". * "Informacja gospodarcza w TV (Żródła informacji)" Andrzej Miękus, Redaktor Naczelny TV Business. * "Obecność DUN & BRADSTREET w Polsce" Katarzyna Kazmierska - Rinne, D&B, UK. * "Historia, rozwój i stan obecny niekomercyjnej sieci komputerowej "FIDO" w Polsce" Paweł T. Raszkowski, Prezes Zarządu Fundacji Teleinformatycznej. * "Komputerowy serwis prasowy Internationale Data Group Company" Jacek Hołówko, ComputerWorld.


TOP 200