Konferencja Computerworld: praktyka wdrożeń Agile w biznesie

Praktyczne przykłady wdrożeń zwinnej struktury IT w polskich i zagranicznych firmach były głównym tematem prezentacji podczas zorganizowanej przez Computerworld konferencji „Agile w biznesie”.

VI konferencja Computerworld „Agile w biznesie” przyciągnęła blisko 100 uczestników, liderów zmian i menedżerów wyższego oraz średniego szczebla z dużych i średnich firm. Była dobra okazją do wymiany doświadczeń, ale także pogłębienia wiedzy na temat możliwości transformacji firm i budowy zwinnej struktury. Oprócz samych prezentacji, drugiego dnia konferencji zorganizowane zostały techniczne warsztaty.

Podczas konferencji swoje doświadczenia w zakresie budowy zwinnej struktury zaprezentowali przedstawiciele polskich firm takich jak mBank, Grupa Lux Med, BZ WBK oraz międzynarodowych ING Group i Santander Group. Oprócz tego przedstawiono przykład wdrożenia zwinności poza systemem IT (firma Wielton), oryginalne, innowacyjne podejście do budowy zwinnej organizacji praktycznie wykorzystywane przez holenderskie firmy Voys i DevHouse Spindle, a także związki między kulturą organizacyjną i modelami biznesowymi (Kate Terlecka, Brass Willow) oraz przegląd problemów prawnych związanych z zawieraniem umów wdrożeniowych pod hasłem „Umowy zwinne po polsku” przygotowany przez kancelarię prawną Maruta Wachta.

Zobacz również:

  • Certyfikacja Scrum Master: 13 najlepszych certyfikatów dla profesjonalistów w dziedzinie agile

Natomiast drugiego dnia konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez znanych ekspertów oraz przedstawicieli firm prezentujących własne osiągnięcia w budowie zwinnych systemów IT. Tematami warsztatów były: „Budowa Scrum Studio”, „Zaawansowane spojrzenie na Kanban” oraz „Realizacja zwinnych projektów z perspektywy klienta oraz dostawcy”.

VOYS czyli firma bez menedżerów

Mark Vletter, założyciej holenderskich firm, operatora telekomunikacyjnego VOYS oraz Devhouse Spindle firmy specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania na różne platformy telekomunikacyjne, zaprezentował w jaki sposób mogą funkcjonować organizacje o innowacyjnej strukturze w których nie ma menedżerów lub innych osób zajmujących się zarządzaniem i sterowaniem pracą.

Obie firmy zatrudniają obecnie około 80 deweloperów, a VOYS jest jednym z najszybciej rozwijających się operatorów B2B w Holandii.

Projekt utworzenia organizacji w której nie ma menedżerów, ani formalnego opisu obowiązków i zadań na różnych stanowiskach jest oparty na idei holakracji opisanej przez Briana Robertsona.

Ta nowa, innowacyjna metoda organizacji pracy ma dużo wspólnego z ideą agile. Klasyczna hierarchia została w niej zastąpiona tzw. kołami odpowiedzialności ludzi, które są tworzone przez zbiory ról, które dążą do wspólnego celu. Każdy pracownik może mieć wiele ról w różnych kołach.

Jak mówi Mark Vletter, pomysł praktycznego wykorzystania takiej organizacji pracy wziął się z obserwacji, że w dzisiejszym świecie następuje wykładniczy rozwój technologii czego najlepszym przykładem jest zwiększanie liczby tworzonych i przechowywanych danych. Rozwój oprogramowania nie nadąża jednak za tą tendencją i w ogólności jest liniowy. „Nie można organizować się liniowo w świecie eksponencjalnym” mówi Mark Vletter.

Dlatego też ideę holakracji warto prezentować i popularyzować. Jest to dobre rozwiązanie m.in. właśnie dla sektora telekomunikacyjnego, gdzie szybkość zmian, wprowadzania nowych usług i pomysłów w warunkach silnej konkurencji, jest obecnie wyjątkowo duża, uważa Mark Vletter.

Czy przy takiej organizacji da się uniknąć błędów. Na pewno nie, ale błędy są inspiracją dla innowacji, podkreśla Mark Vletter. Jeśli ktoś nie robi błędów to najczęściej oznacza to, że nic nie zmienia. Ważne jest to by informacji o błędach nie ukrywać, ale je komunikować i upubliczniać. Pracownicy nie powinni się obawiać negatywnych konsekwencji, bo taka wymiana informacji ma pomóc i zainspirować do tworzenia nowych, lepszych rozwiązań.

mBank – przykład wprowadzania struktury agile w instytucji finansowej

Bartosz Janowski, Agile Coach oraz Jakub Szczepaniak, wicedyrektor ds. Optymalizacji Procesów IT w mBank zaprezentowali w jaki sposób prowadzona jest transformacja do struktury agile w tym banku.

Na pytanie „po co wprowadzać agile?” odpowiadają, „po prostu chcemy mieć nowoczesny system IT”. W branży bankowej jest duża konkurencja, a jednocześnie wymaga ona ciągłego wprowadzania zmian, by zaspokoić nowe oczekiwania klientów. A choć we wprowadzaniu zwinnej organizacji przodują firmy wytwarzające oprogramowanie, ale na drugim miejscu są obecnie właśnie instytucje finansowe.

Planując transformację do zwinnej struktury agile, z możliwych opcji mBank wybrał podejście ewolucyjne a nie rewolucyjne. Zmiany nie są też szczegółowo planowane, ale wprowadzane adaptacyjnie przy nacisku na zwiększenie produktywności, a nie wartości.

Podstawą dla stworzenia zwinnej organizacji agile jest praktyczne wdrożenie SCRUM. „Uważamy że najpierw trzeba się skoncentrować na praktyce, a uzyskanie wartości pojawi się później” mówi Jakub Szczepaniak.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w mBanku rozpoczęto wdrożenia pilotażowe według zasady zacznijmy transformację w praktyce, by sprawdzić czy i jak to działa. Do pilotażu wybrano na początek 12 działających w firmie zespołów.

mBan zainwestował też w edukcję SCRUM prowadzoną przez wewnętrznych i zewnętrznych specjalistów. Szkolenia objęły wszystkich pracowników działu IT (ok. 800 osób) oraz niektórych z działów biznesowych firmy.

W dziale IT przeprowadzono reorganizację tworząc departamenty obsługujące różne linie biznesowe mBanku.

„Wydaje się, że transformacja adaptacyjna daje dobre efekty. Nastąpiła widoczna poprawa procesów planowania i wdrażania zmian. Cykl wdrożeń nowych aplikacji i usług został skrócony z wcześniejszych sztywnych 6 miesięcy, w niektórych przypadkach nawet do 2 tygodni” mówi Jakub Szczepaniak.

Obecnie SCRUM został wdrożony w 60-procentach zespołów działających w mBank. Najważniejsze zadania na najbliższą przyszłość to jego rozszerzenie na wszystkie zespoły, a przede wszystkim mocniejsze wciągnięcie pracowników biznesowych w funkcjonowanie w organizacji agile.

LUX MED czyli zwinny system IT w ochronie zdrowia

„Rozwój biznesu i problemy związane z koniecznością wprowadzania częstych i szybkich zmian to podstawowy argument, który zdecydował o transformacji w kierunku zwinnej organizacji w LUX MED.” mówi Jarosław Wójciński, Dyrektor Departamentu Rozwoju IT w grupie LUX MED.

Warto zauważyć, że LUX MED, za wdrożenie nowego systemu informatycznego został w bieżącym roku uhonorowany tytułem Lidera Informatyki 2016.

Sieć placówek medycznych Lux Med zatrudnia ok. 5 tys. lekarzy w przychodniach i szpitalach, a system IT musi obsłużyć do 10 tys. jednoczesnych użytkowników, działy diagnostyki, ubezpieczeń oraz przepływ i przechowywanie ponad 2 mln dokumentów medycznych w ciągu miesiąca.

Ponieważ grupa Lux Med powstała w wyniku fuzji i przejęć innych firm, integracja różnych systemów IT była poważnym wyzwaniem. Jednocześnie, w ostatnich latach biznes rozwijał się bardzo szybko.

W efekcie pięć lat temu podjęto decyzję o zbudowaniu od podstaw własnej, zwinnej platformy IT 4Net, która byłaby skalowalna i wspierała kluczowe procesy biznesowe.

Prace projektowe realizowane były w metodyce SCRUM, przez samodzielne zespoły w których skład wchodzili analitycy, deweloperzy, testerzy oraz „product ownerzy” z różnych obszarów biznesowych firmy. Zespoły pracowały w dwutygodniowych sprintach.

Pierwsza wersja produkcyjna rozwiązania została wdrożona pod koniec 2015 roku. Obecnie trwają prace nad wersją mobilną, która ma zostać wdrożona w tym roku.

„Dzięki transformacji nastąpiło istotne zmniejszenie czasu TTM (time to market) dla nowych inicjatyw oraz znaczne przyspieszenie wdrażania kolejnych rozszerzeń funkcjonalnych, a jednocześnie poszczególne moduły systemu mogą rozwijać się z różnymi prędkościami, w sposób dostosowany do obecnych potrzeb klientów” mówi Jarosław Wójciński.

Obecnie dział IT LUX MED zatrudnia 300 analityków, architektów, programistów, testerów, opiekunów aplikacji i administratorów.

Działy rozwoju i utrzymania IT są formalnie oddzielone, ale w planach jest ich połączenie zgodne z DevOps.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200