Konferencja Computerworld: ile biznesu w polskiej administracji?

Rozpoczęta wczoraj (27 lutego) nasza konferencja "Państwo w mikro i makroskali" skupiła się na temacie wykorzystania metod zarządzania przedsiębiorstwem w polskiej administracji i wprowadzenia do niej mechanizmów rynkowych.

Konferencja Computerworld: ile biznesu w polskiej administracji?
Wstępem do rozważań było przedstawienie przez Piotra Kołodziejczyka, Sekretarza Miasta Poznania, paradoksów polskiej administracji publicznej, której brakuje zarówno jasno określonych celów, strategii działania jak i osób odpowiedzialnych za ich realizację.

Konferencja Computerworld: ile biznesu w polskiej administracji?
W czasie wystąpień przedstawiciele biznesu zwracali uwagę na konieczność odejścia od biurokracji zorientowanej na procedury, traktowania obywateli jako nośnika danych między urzędami oraz świadczenia usług na niskim poziomie za wysoką cenę. Piotr Kardach, prezes zarządu firmy Sygnity, wykorzystując doświadczenie w zarządzaniu, zauważył , że mimo różnic w zarządzaniu firmą i administracją, oba te sektory powinny się opierać na czytelności reguł, właściwych priorytetach, konsekwentnej strategii i realizacji oraz systemach motywacyjnych.

Zobacz również:

Konferencja Computerworld: ile biznesu w polskiej administracji?
Pozostając w temacie systemów motywacyjnych, Adam Leszkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawił uczestnikom konferencji plany nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, która ma w przyszłości umożliwiać bardziej efektywną i adekwatną pracę urzędników oraz wykształcić system ich motywowania.

Konferencja Computerworld: ile biznesu w polskiej administracji?
Cykl prezentacji przedstawicieli biznesu i administracji został podsumowany przez Jana Marię Rokitę. "Wizja zastąpienia rządzenia rynkiem jest utopią" - to pierwszy wniosek jakim podzielił się z uczestnikami i prelegentami. Zauważył on jednak konieczność zastanowienia się nad problemem granicy pomiędzy rynkiem i rządem w polskiej administracji.

Po wysłuchaniu prezentacji gości konferencji, Jan Rokita stwierdził: "Panuje przekonanie, że wprowadzenie mechanizmów rynkowych w polskiej administracji jest nadal potrzebne, szczególnie w dziedzinach, gdzie działanie rządu jest nieefektywne. Są jednak obszary polskiej administracji, w których działanie rynkowe może być szkodliwe. I tam potrzebna jest ręka rządu. Takim obszarem jest na przykład zarządzanie przestrzenią miejską."

Relacja na żywo z Konferencji Państwo w mikro i makro skali.


TOP 200