Konekt w Mielcu

Energis Polska i PT Centrala, lokalny operator z siedzibą w Mielcu, podpisały umowę o połączeniu sieci telekomunikacyjnych. Po uruchomieniu punktu styku sieci abonenci PT Centrala będą mogli korzystać z usług świadczonych przez Energis.

Energis Polska i PT Centrala, lokalny operator z siedzibą w Mielcu, podpisały umowę o połączeniu sieci telekomunikacyjnych. Po uruchomieniu punktu styku sieci abonenci PT Centrala będą mogli korzystać z usług świadczonych przez Energis.

Od kwietnia br. abonenci PT Centrala będą mogli skorzystać z usługi Konekt - międzystrefowego przesyłu głosu, dostępnego poprzez numer 1066. W późniejszym terminie planowane jest udostępnienie innych usług oferowanych przez Energis Polska, m.in. dostępu do Internetu oraz dzierżawy łączy krajowych i międzynarodowych.

Zobacz również:


TOP 200