Komunikacja zunifikowana rośnie o 20% rocznie

Coraz więcej polskich firm, stosujących tradycyjne rozwiązania komunikacyjne, migruje do systemów Unified Communications, wykorzystujących protokół IP i umożliwiających obsługę klienta za pomocą wielu kanałów kontaktu.

Z badania IDC "Polish UC&C and Call Center Market Research Update, 2012" wynika, że polski rynek rozwiązań do zunifikowanej komunikacji i współpracy będzie w ciągu najbliższych lat rósł w tempie 20% rocznie, osiągając w 2016 wartość przekraczającą 140 mln USD. W tym czasie obroty generowane przez sektor rozwiązań contact center wzrastać będą w średnim tempie 24,5% rocznie.


TOP 200