Komunikacja w sieci IP

Słowo o standardach

Dużo konfuzji wprowadzają także standardy związane z VoIP. Głównym jest H.323 - zaaprobowany przez ITU (International Telecommunication Union) w 1996 r. i mający na celu najczęściej promowanie kompatybilności transmisji wideokonferencji w sieciach IP. H.323 powstał, aby zapewnić konsystencję przekazu dźwięku, obrazu i transmisji danych, w przypadku gdyby sieć nie gwarantowała odpowiedniej jakości transmisji danych. I chociaż na początku były wątpliwości co do powszechnej akceptacji tego standardu, to po pewnym czasie stał się on powszechnie obowiązującym standardem, odpowiedzialnym za transmisję głosu, wideo i danych w sieciach IP. Obecnie stosuje się go także w rozmowach punkt-punkt i w wideokonferencjach oraz w administracji transferem danych, przepustowością i autentykacją użytkowników.

Najbardziej konkurencyjny wobec H.323 standard - SIP (Session Initiation Protocol) został zatwierdzony przez IETF (Internet Engineering Task Force) jako protokół inicjujący interaktywne sesje użytkowników, które zawierały treści multimedialne, takie jak: wideo, głos, chat, interaktywne gry, czy wirtualna rzeczywistość. Podobnie jak HTTP czy SMTP, SIP działa w warstwie aplikacji układu modelu komunikacji OSI (Open Systems Interconnection). SIP pośredniczy w inicjowaniu sesji multimedialnych lub internetowych rozmów telefonicznych, zmienia ich parametry lub jest w stanie je rozłączyć.

Protokoły H.323 i SIP często są porównywane i konkurują ze sobą. H.323 był wczesnym liderem tego rynku. Z tego też powodu jest bardzo popularny. Niektórzy twierdzą, że SIP wygra, bo wizją wybiega zdecydowanie dalej. Niemniej H.323 wciąż jest bardzo ważnym protokołem ze względu na jego rozpowszechnienie. Czas pokaże, który z nich przetrwa.

Ujednolicona komunikacja

Kolejny krok po VoIP to ujednolicona komunikacja (Unified Communications) i konwergencja aplikacji. Większość producentów ma już w ofercie pierwsze rozwiązania, u podwalin których leży VoIP, ale które integrują całą komunikację w firmie, a więc także faksy, pocztę elektroniczną i komunikatory internetowe. Wszystko jest dostępne za pośrednictwem jednego interfejsu użytkownika i proste w obsłudze. Łatwe jest także przełączanie z jednego kanału komunikacji na inny. Rozwiązania Unified Communications umożliwiają także przeprowadzenie wirtualnych konferencji, ułatwiają współpracę wielu osób na jednym dokumencie czy współdzielenie multimediów.


TOP 200