Komunikacja w pełni mobilna

Telematyka w transporcie jest silnie rozwijającą się gałęzią komunikacji maszyna-maszyna, która znajduje zastosowanie w urządzeniach mobilnych. Mogą to być zarówno rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa, jak i przeznaczone do dostarczania informacji użytkownikowi.

Do niedawna dziedzina telematyki była marginalizowana ze względu na wymóg istnienia niezawodnego medium komunikacji między urządzeniami mobilnymi. Przy niewystarczającym pokryciu siecią transmisji danych, rozwiązania wykorzystujące telematykę bywały zawodne. Wraz z pokryciem coraz większych obszarów standardową siecią komórkową GSM oraz wdrażaniu LTE, znaczenie telematyki będzie wzrastało. Jednym z obszarów zainteresowania inżynierów pracujących nad telematyką samochodową jest bezpieczeństwo.

Samochód sam powiadomi o wypadku

Szybkość dotarcia pomocy do poszkodowanych w wypadkach drogowych ma krytyczne znaczenie. Dlatego opracowywane są rozwiązania, które umożliwią służbom ratunkowym błyskawiczną i automatyczną lokalizację samochodu, który brał udział w takim zdarzeniu. Jednym z najważniejszych projektów w tej dziedzinie jest e-call, który oczekuje na wprowadzenie do powszechnego użycia w samochodach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej.

Zasada działania e-call wymaga instalacji w samochodzie dedykowanego urządzenia z modułem oraz terminalem sieci komórkowej GSM, połączonego z zestawem czujników. Gdy samochód z takim systemem weźmie udział w wypadku, zestaw czujników mierzących prędkość pojazdu, aktywację poduszek powietrznych oraz inne parametry, dostarczy wymaganych informacji, na podstawie których można będzie stwierdzić, czy nastąpił wypadek i skutecznie powiadomić służby ratunkowe. Razem ze zgłoszeniem otrzymają one lokalizację samochodu pozyskaną z odbiornika systemu GPS, informację o tym, które z poduszek powietrznych zostały aktywowane. Urządzenie, po wysłaniu wiadomości, zestawia automatycznie połączenie do centrum alarmowego, dostępnego pod numerem 112. Jeśli kierowca może mówić, to podczas tego połączenia może podać wszystkie niezbędne informacje. Jeżeli zaś jest nieprzytomny, odpowiedni sygnał dociera do służb ratunkowych. Analiza informacji zebranych z samochodu oraz odpowiedź kierowcy (lub jej brak) pomogą we wstępnym określeniu, jak poważny jest to wypadek i czy wiąże się on z przypuszczalnym zagrożeniem życia.

Telefonia komórkowa nośnikiem danych

Terminal GSM pracujący w takim rozwiązaniu jest urządzeniem zamkniętym, które posiada slot na kartę SIM albo wbudowany moduł, który zapewnia tę samą funkcjonalność. Sprawą otwartą jest sposób dostępu do sieci, która będzie transmitować dane w takich urządzeniach. Rozwiązanie musi być całkowicie przezroczyste dla użytkownika, nie może wiązać się z generowaniem żadnych kosztów czy wystawianiem faktur. Ponadto, przy tej skali wdrożenia, pojawiają się problemy z obsługą masowego ruchu transmisji danych z wielu terminali przez standardowe sieci GSM. Klasyczni operatorzy GSM kładą nacisk na obsługę ruchu głosowego i pod tym kątem dostosowują swoją infrastrukturę. Operatorzy, którzy będą obsługiwać urządzenia telematyczne, muszą przygotować swoją infrastrukturę pod kątem takich komunikatów i powinni zapewnić znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa niż standardowe sieci GSM.

Standardowe taryfy przesyłu danych obecne w ofercie polskich operatorów sieci komórkowych nie zachęcają do korzystania z takich usług na masową skalę, także ze względu na wysokie koszty transmisji danych w roamingu. Przeniesienie na użytkownika samochodu opłat związanych z działaniem usługi nie jest społecznie uzasadnione. Odpowiedzią na potrzeby biznesowe, związane z obsługą takiego ruchu, jest powstawanie operatorów, którzy specjalizują się w transmisji danych dla potrzeb telematyki motoryzacyjnej.


TOP 200