Komunikacja w pełni mobilna

Jak komunikować się z kierowcą

Wyświetlacz przezierny HUD, popularny w urządzeniach wojskowych oraz lotniczych, nie przyjął się na szerszą skalę w motoryzacji. Najbardziej naturalnym interfejsem wydaje się głos, ale tutaj pojawiają się bariery technologiczne związane z dwustronną komunikacją głosową z maszyną. O ile syntetyzer mowy jest na tyle dopracowany, że może być używany przy takiej komunikacji (zwłaszcza w języku angielskim), o tyle rozpoznawanie mowy przez komputer w innych językach niż angielski nadal jest problemem ze względu na brak wystarczająco dobrych algorytmów.

Wymagana niezawodność

Chociaż regulacja wprowadzająca system klasy e-call do powszechnego użycia na terenie Unii Europejskiej wejdzie w życie dopiero w przyszłości, technologia ta dostępna jest już teraz w niektórych samochodach. Systemy e-call przesyłają informację za pomocą usługi GPRS, realizowanej w kanale transmisji danych obecnych operatorów komórkowych GSM.

Należy przy tym pamiętać, że technologia związana z telematyką stawia bardzo wysokie wymagania dla wykorzystywanego oprogramowania. Rozwiązania wykorzystujące zdobycze telematyki muszą być niezawodne, napisane w sposób minimalizujący ryzyko błędów i zapobiegający blokadzie systemu operacyjnego czy aplikacji. Głównie są to rozwiązania wbudowane, w których nie stosuje się typowego systemu operacyjnego, ale specjalnie opracowane środowiska, na przykład embedded Linux czy VxWorks, uruchamiane w urządzeniach takich firm jak Freescale czy Sierra. Oprogramowanie jest pisane w takich językach jak embedded C.

W odróżnieniu od produktów kierowanych bezpośrednio dla końcowego użytkownika, w świecie urządzeń dla przemysłu samochodowego panują inne reguły opracowywania urządzeń komunikacyjnych. Zamiast wykorzystywania tych samych rozwiązań dla wszystkich modeli, oprogramowanie często pisze się pod kątem pojedynczego modelu lub grupy modeli konkretnego producenta. Tworzenie oprogramowania dla rozwiązań w dziedzinie telematyki wymaga specyficznego doświadczenia, dlatego firmy od dawna związane z produktami dla branży telekomunikacyjnej będą mogły wykorzystać swoją wiedzę i możliwości na tym rynku.

Komentarz

Z punktu widzenia firmy Ericpol, działającej na rynku usług związanych z oprogramowaniem telekomunikacyjnym od 19 lat, systemy telematyczne mają bardzo wysokie wymagania dotyczące dostępności oraz ciągłości działania. Systemy te pracują w innym środowisku, natomiast co do wymagań dotyczących oprogramowania są spójne ze światem telekomunikacji.

Od 6 lat współpracujemy z jednym z największych dostawców samochodowych systemów bezpieczeństwa, prowadząc prace w warstwie oprogramowania rozwiązań typu e-call. Projekt od samego początku był prowadzony z myślą o wdrożeniu komercyjnym. Prace zakończyły się sukcesem tym większym, że nasze rozwiązania e-call są stosowane w samochodach i ratują życie.

E-call jest przykładem rozwiązania telematycznego typu 'Car ICT', jednak w ostatnim czasie coraz większą popularność zdobywają rozwiązania typu 'Personal ICT', czyli rozrywkowo - informacyjny Infotainment. Ten segment będzie stawał się coraz bardziej interesujący dla przemysłu samochodowego. Współpracując z wiodącymi dostawcami platform dedykowanych dla tego segmentu, obserwujemy wzmożony proces standaryzacji i konstruowania rozwiązań uwzględniających w pierwszej kolejności bezpieczeństwo użytkowników.

Można założyć, że rynek M2M, a zwłaszcza telematyka, będzie przeżywał fazę dynamicznego rozwoju. Wynikać to będzie głównie z ogólnego trendu do wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, tendencji do zachowań proekologicznych i dostępności informacji. Również logika rynku wydaje się nieubłagana: telematyka zapewni dodatkowe dochody operatorom mobilnym, którzy stoją w obliczu saturacji w segmencie usług głosowych oraz firmom związanych z sektorem motoryzacyjnym - od ubezpieczycieli po producentów.

Marek Wodzisławski, business development manager, Ericpol


TOP 200