Komunikacja urzędów z niesłyszącymi

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i Starostwo Powiatowe w Bolesławcu komunikują się z niesłyszącymi obywatelami za pomocą komunikatora Microsoft Lync.

Rozwiązanie to wykorzystuje wideokonferencyjne połączenie do trójstronnej rozmowy (obywatel, tłumacz, urzędnik), dzięki czemu tłumaczenie odbywa się zdalnie i w czasie rzeczywistym. Oprócz funkcji wideokonferencji system umożliwia także integrację z programem pocztowym. Żeby go uruchomić potrzebna jest aplikacja. Urzędnicy nie muszą zamawiać z wyprzedzeniem tłumaczy języka migowego (dziś tłumaczy z certyfikatem Polskiego Związku Głuchych jest zaledwie 400), a osoby niesłyszące nie czekają na obsługę dłużej niż inni klienci urzędów. Narzędzie Lync ułatwia też pracę grupową dzięki możliwości udostępniania slajdów, dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych oraz notatek. Pliki te są widoczne dla uczestników spotkań, nawet jeśli nie mają oni zainstalowanego pakietu Office.

Zobacz również:


TOP 200