Komunikacja mobilna

Nowe technologie komórkowe o podwyższonej szybkości transmisji pakietowej dobrze rokują na dalsze rozszerzanie horyzontów przekazu mobilnego, zawierającego oprócz głosu przekaz danych i obrazów ruchomych. Zwłaszcza że i stacjonarne sieci telekomunikacyjne ewoluują w stronę szybkich przekazów pakietowych, coraz częściej implementowanych w sieciach IP. Czy można więc już przewidzieć, jakich usług będzie oczekiwać społeczeństwo mobilne w 2005 roku?

Nowe technologie komórkowe o podwyższonej szybkości transmisji pakietowej dobrze rokują na dalsze rozszerzanie horyzontów przekazu mobilnego, zawierającego oprócz głosu przekaz danych i obrazów ruchomych. Zwłaszcza że i stacjonarne sieci telekomunikacyjne ewoluują w stronę szybkich przekazów pakietowych, coraz częściej implementowanych w sieciach IP. Czy można więc już przewidzieć, jakich usług będzie oczekiwać społeczeństwo mobilne w 2005 roku?

Przewidywanie rozwoju telefonii bezprzewodowej jest domeną firm o dużym doświadczeniu prognostycznym, od lat zajmujących się określaniem kierunków rozwoju w telekomunikacji, i ten temat nie jest przedmiotem rozważań w tym artykule. Według ostatnich, dosyć zgodnych przewidywań wielu znanych firm zajmujących się takimi prognozami - boom komórkowy, który na świecie pod koniec 2000 r. przejawił się około 170 milionami abonentów korzystających z bezprzewodowego przekazu (Cahners In-Stat Group), będzie nadal trwał w najbliższych latach i doprowadzi do korzystania z bezprzewodowego przekazu danych przez 1,3 miliarda abonentów w 2004 r. Według tego samego źródła pod koniec 2004 r. liczba wszystkich abonentów komórkowych (telefony komórkowe, komputery przenośne klasy PDA i bezprzewodowy przekaz danych przez sieć Internetu) prawdopodobnie sięgnie ok. 1,5 mld użytkowników, a zdecydowana większość właścicieli tych urządzeń (ponad 60%) będzie korzystać z internetowego przekazu danych - wtedy prawdopodobnie o znacznie większej ofercie usługowej. Jakaż to więc będzie oferta dla społeczności mobilnej za 4-5 lat, mogąca uzasadniać tak gwałtowny rozwój komunikacji bezprzewodowej w niedalekiej przyszłości?

Komunikacja mobilna

Rys.1 Prognozy liczbowe użytkowników e-commerce i m-commerce

Niewątpliwie podstawą aplikacji bezprzewodowych długo jeszcze pozostanie głosowy przekaz wiadomości między abonentami sieci. Korzystanie z dwukierunkowego przekazu wiadomości tekstowych czy to za pomocą tradycyjnej poczty e-mail, czy też za pośrednictwem najnowszych radiowych gadżetów pocztowych m-mail - a więc nie potrzebujących łącza telefonicznego do zrealizowania połączenia - nie maleje. Raport Cahners przewiduje z niczym nieporównywalną dynamikę masy transportowanych wiadomości bezprzewodowych - z 3 mld przesyłek odnotowanych tylko w jednym miesiącu (grudzień) 1999 r. do prognozowanej wielkości 244 mld w grudniu 2004. Oznacza to podwajanie się bezprzewodowego trafiku wiadomości internetowych w czasie krótszym niż 9 miesięcy - zakładając obecnie obserwowane trendy rozwojowe. Oznacza również zwiększenie przepływności kanału radiowego użytkownika mobilnego nawet do 2 Mb/s, chociaż ostatnie eksperymenty świadczą, że w większości sytuacji całkowicie będzie wystarczać przepływność jedynie 384 kb/s.

Biznes mobilny

Prawdopodobnie najbardziej poszukiwaną aplikacją w przyszłości i pozostającą w ścisłym związku z rozwojem przekazów bezprzewodowych stanie się korzystanie z udogodnień m-commerce i m-business, będących podstawą rozszerzania się biznesu mobilnego. Aplikacje m-commerce już teraz umożliwiają w czasie rzeczywistym korzystanie z informacji finansowych, wykonywanie transakcji bankowych, a także natychmiastowy dostęp do informacyjnych baz danych, obejmujących nie tylko środowisko biznesowe (podróże, rezerwacje, turystyka, informacje lokalne i ogólne). Panaceum na zwiększenie szybkości przekazów mobilnych miała być transmisja pakietowa (GPRS - teoretycznie do 170 kb/s), jednak rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Przyporządkowanie najwyżej czterech szczelin czasowych do jednego połączenia w wyjątkowo „czystych” kanałach radiowych w układzie kierunkowym 3+1 (trzy kanały do abonenta, 1 do sieci) zapewnia obecnie dostęp do danych jedynie z szybkością nieco powyżej 40 kb/s.

Komunikacja mobilna

Rys.2 Narodziny internetu mobilnego

Określenie mobilnego biznesu oznacza jednak coś więcej niż zwykłą łączność z terminalami znajdującymi się w ruchu. Przede wszystkim oznacza integrację platformy komunikacji ruchomej z platformą internetową IP i odmiennymi od dotychczasowych funkcjami usługowymi. Biznes mobilny potrzebuje bowiem zapewnienia swobody działań we własnych interesach, a jego charakterystycznymi cechami są: niezależność od miejsca pobytu (w biurze, w podróży i w domu), niezależność od typu używanej sieci (przewodowe, radiowe naziemne, satelitarne), stosowanie dowolnego urządzenia końcowego (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, komunikator PDA, komputer PC czy szerokopasmowy interaktywny odbiornik TV) oraz działania we wszystkich spotykanych w życiu okolicznościach (np. biznes, rozrywka, edukacja). A wszystko to z odpowiednią szybkością przekazu, wyższą niż teraz oferowana nam przez te sieci.

Mobilny dostęp do Internetu otwiera aplikacja WAP (Wireless Application Protocol), dzięki której (pomimo wielu ograniczeń) można mieć dostęp do bieżących informacji za pośrednictwem urządzeń przenośnych, a więc dla abonentów znajdujących się w ruchu. Użytkownicy urządzeń bezprzewodowych mogą korzystać z informacji znajdujących się w Internecie dzięki możliwości konwersji stron HTML (Hypertext Markup Language) na standardowe strony języka WML (Wireless Markup Language). Konwersja taka, dzięki portalowi z protokołem WAP, może dokonywać się na bieżąco, czyli w trakcie żądanej transmisji, bądź też z użyciem filtru i serwera pośredniczącego proxy - przechowującego skonwertowane strony specjalizowanego języka WML.


TOP 200