Komunikacja między aplikacjami

Microsoft udostępnił wersję beta serwera integracyjnego BizTalk 2004.

Microsoft udostępnił wersję beta serwera integracyjnego BizTalk 2004.

BizTalk Server odpowiada za przekazywanie komunikatów między poszczególnymi modułami złożonego systemu informatycznego. Nowa wersja oferuje znacznie rozszerzoną funkcjonalność w porównaniu z obecnie dostępną BizTalk 2002, zwłaszcza w zakresie projektowania tzw. diagramów przepływów.

W stronę usług Web

Komunikacja między aplikacjami

BizTalk Server będzie częścią zestawu serwerów wchodzących w skład projektu Jupiter, zakładającego integrację pakietów Microsoftu do prowadzenia e-businessu

W BizTalk 2004 wszystkie schematy są zdefiniowane przy użyciu plików XSD (XML Schema Definition - opis struktury dokumentu zgodny ze standardem W3C XML Schema). Mapowanie pomiędzy komunikatami opiera się na mechanizmach XSLT, choć można skorzystać również z innych metod programowania. Schematy przepływu komunikatów - nazywane przez Microsoft "orchestration" - definiuje się przy użyciu języka BPEL, który ma szansę stać się standardem przemysłowym (oprócz Microsoftu pracują nad nim IBM i BEA). BPEL jest zgodny z wizją Global XML Architecture.

Serwer w pełni obsługuje podstawową warstwę usług Web WS-I Basic Profile, a także bezpieczną komunikację z wykorzystaniem standardu WS-Security. Usługi Web w BizTalk 2004 są zarówno źródłem komunikatów, jak i dodatkowym sposobem ich transportu. Mimo dodania do serwera nowej funkcjonalności związanej z Web Services, nadal można stosować te same adaptery do integracji systemów biznesowych, które występują w wersji BizTalk 2002.

Jednym z problemów występujących w BizTalk 2002 było stworzenie efektywnej infrastruktury klastrowej. Było to możliwe, ale wymagało od projektanta dużej wiedzy. W wersji 2004 praktycznie wystarczy stworzyć instalację klastrową bazującą na SQL Server. Serwer jest niemal w 100% bezstanowy - wszystkie elementy związane np. z długą transakcją mogą być zapisane w bazie. Routing jest wykonywany przy użyciu odpowiednich procedur przechowywanych w SQL Server.

W BizTalk 2004 zaimplementowano mechanizmy pozwalające na przekazywanie informacji, na podstawie których użytkownik jest identyfikowany przez różne systemy będące częścią zintegrowanego rozwiązania. Nie ma potrzeby, by poszczególne elementy miały zaszyte na stałe informacje służące do autoryzacji użytkowników.

Rysowanie i programowanie

Projekty wykorzystujące BizTalk 2004 Server są tworzone w środowisku Visual Studio.Net. W takim projekcie składowymi są definicje komunikatów, odwzorowań, schemat przepływu itp. Tak jak w tradycyjnym programowaniu, przy projektach BizTalk można korzystać np. z mechanizmów kontroli wersji.

Rozbudowano mechanizmy tworzenia diagramów przepływu. Można stosować bardziej wyrafinowane diagramy z rozbudowanymi warunkami. W wersji 2004 dostępny jest debugger pozwalający krok po kroku sprawdzić w działaniu komunikację zaprojektowaną w diagramie.

W BizTalk 2004 udostępniono uproszczone wzorce dla pakietu Microsoft Visio - Business Analyst Surface. Również pozwalają one zaprojektować przepływ komunikatów, ale ukrywają część szczegółów przed użytkownikiem. Polega to na tym, że projektant przygotowuje punkty wysyłania komunikatów i diagram bazowy, a następnie analityk przy użyciu narzędzi Visio planuje ostateczne zasady przekazywania komunikatów i podejmowania decyzji biznesowych.

Nowym elementem w BizTalk 2004 jest Human Based Workflow. To specjalna odmiana diagramu przepływów dla procesów, w których uczestniczy jedna osoba lub więcej. Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest obieg faktur, które muszą zostać przeczytane i zatwierdzone przez kolejne osoby.

Oprócz narzędzia do projektowania diagramu przepływów dostępny jest specjalny motor reguł. Pozwala on wykonać złożone operacje, które trudno byłoby odzwierciedlić w diagramie.

Jest to "lekki" motor .Net działający w ramach BizTalk, który może wykonać niemal dowolny program.

BizTalk 2004 zawiera nowy mechanizm tworzenia raportów o stanie komunikacji. W poprzednich wersjach można było podejrzeć, na jakim dokładnie etapie znajdują się poszczególne komunikaty, ale ta informacja mogła być analizowana tylko przez biegłych informatyków. W wersji 2004 można zdefiniować to, jaki stan komunikacji ma być zaprezentowany pracownikowi "biznesowemu", np. może on zostać poinformowany o sumarycznych zamówieniach spływających danym kanałem, bez wchodzenia w techniczne szczegóły.

Na konferencji TechEd 2003 kilka prezentacji poświęcono współpracy programów InfoPath i BizTalk. InfoPath jest edytorem formatek. Jest to na tyle proste narzędzie, że każdy pracownik może wypełnić dokument stworzony za pomocą InfoPath i przesłać go do dalszego przetwarzania. Dzięki temu, że InfoPath obsługuje XSD, łatwo można zbudować formatkę, która będzie od razu zapisywana jako dokument zrozumiały dla BizTalk. Co więcej, InfoPath od razu może wysłać dokument XML pod wskazany adres usługi Web obsługiwanej przez BizTalk Server.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200