Komunikacja jako usługa - połączmy się w chmurze

Dostępnymi w chmurze usługami komunikacyjnymi zaczynają się interesować firmy małe i duże, z różnych branż. Usługi Communications as a Service (CaaS), znane także pod nazwą Hosted Communications, pozwalają na uruchomienie VoIP (Voice Over IP) lub Unified Communications (UC) bez konieczności zakupu i zarządzania dedykowanym sprzętem i oprogramowaniem.

Zalety CaaS

Podobnie jak w przypadku innych serwisów udostępnianych w chmurze, także w przypadku usług komunikacyjnych podstawowymi powodami ich stosowania są efektywność kosztowa i możliwość szybkiego uruchamiania usług. Oszczędności związane z hostingiem usług komunikacyjnych wiążą się z modelem rozliczeniowym. Najczęściej nie ponosimy kosztów początkowych, a opłata instalacyjna jest ich niewielką częścią. W ramach abonamentu płacimy tylko za wykorzystane usługi - np. za liczbę stanowisk. Nie bez znaczenia jest także fakt, że nie ponosimy także kosztów uaktualniania platformy do nowszych wersji a także kosztów modernizacji infrastruktury.

Komunikacja jako usługa - połączmy się w chmurze

Modele wdrażania CaaS - współdzielony i dedykowany

To usługodawca dba o rozwój platformy pod każdym względem i zapewnia odpowiednią jakość usług określoną w umowie. Dzięki temu w zasięgu budżetów nawet małych i średnich firm mogą znaleźć się usługi o wysokim poziomie dostępności i SLA (Service Level Agreement). Operator zadba także o odpowiednie bezpieczeństwo. Usługę w chmurze łatwo rozszerzać o kolejne moduły i funkcjonalności w ramach elastycznej oferty operatora.

W ramach CaaS wykorzystywane są technologie oparte na protokołach IP (Internet Protocol) oraz SIP (Session Initiation Protocol). Wyeliminowało to wiele ograniczeń fizycznych, pozwalając na wykorzystanie wirtualnych, wielokanałowych i elastycznych infrastruktur udostępniania usług hostowanych. Przykładami zastosowań hostowanej komunikacji są:

- wirtualne contact center

- platformy zunifikowanej komunikacji

- wirtualny telefon.

Modele wdrożenia CaaS

Komunikacja jako usługa - połączmy się w chmurze

Hybryda: CaaS połączone z siecią lokalną

Rozróżniamy trzy modele wdrożenia usług CaaS:

- współdzielony (multi-tenant)

- dedykowany

- zintegrowany

- hybrydowy.

W modelu współdzielonym usługodawca hostuje całość wyposażenia w swoim centrum danych, w tym samym środowisku (virtual partitioning) dla wielu instancji. Zwykle tylko router, przełącznik i telefony są w tej sytuacji zlokalizowane u klienta. Cały ruch odbywa się poprzez połączenie szerokopasmowe lub sieć WAN dostarczoną przez usługodawcę.

Model współdzielony oferuje najniższy poziom izolacji systemów klientów. Ma to wpływ na ich bezpieczeństwo oraz wydajność.


TOP 200