Komunikacja IP w mobilnej firmie

W LTE wszystko po IP

Prawdziwe, jakościowe zmiany w komunikacji IP nastąpią, gdy operatorzy sieci komórkowych zaczną masowo oferować usługi dostępowe w technologii LTE (Long Term Evolution). LTE jest siecią "all-IP" i może osiągać znacznie wyższe przepływności niż obecne rozwiązania 3,5G. W specyfikacji 3GPP Release 8 maksymalna szybkość łącza w dół w warstwie radiowej wynosi 326,4 Mb/s, przy zastosowaniu modulacji 64QAM i kanałów 20 MHz. W przypadku łącza w górę, wartość ta wynosi 86,4 Mb/s przy zastosowaniu modulacji 64QAM i szerokości kanału 20 MHz. Ważną zaletą Long Term Evolution są opóźnienia wynoszące ok. 10 ms (teoretycznie), co otwiera zupełnie nowe możliwości przed aplikacjami czasu rzeczywistego.

Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem jednolitych rozwiązań VoLTE (Voice over LTE), pozwalających realizować połączenia głosowe w sieci opartej wyłącznie na IP. Pod koniec ub. r. specjaliści firm Ericsson i Qualcomm pomyślnie dokonali przekazania połączenia głosowego między sieciami LTE i WCDMA (UMTS). Oparto się wówczas na założeniach standardu VoLTE GSMA IR.92 i wykorzystano funkcję SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity)

Rozwój LTE w Polsce również nabiera tempa. W sierpniu br. Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił długo oczekiwany przetarg na tzw. częstotliwości LTE, czyli pasmo na pięć rezerwacji częstotliwości z zakresu 1729,9 - 1754,9 MHz oraz 1824,9 - 1849,9 MHz, przeznaczonych do świadczenia na obszarze całego kraju mobilnych usług telekomunikacyjnych. Każda z pięciu dostępnych rezerwacji zostanie przyznana na 15 lat.

Jak podaje UKE, częstotliwości objęte przetargiem są przeznaczone do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej, i mogą być wykorzystane m.in. do świadczenia mobilnych usług transmisji danych oraz szybkiego internetu.

Kryteriami, które będą decydowały o rozstrzygnięciu przetargu są: wysokość zadeklarowanej kwoty, zachowanie warunków konkurencji przez uczestnika przetargu (najważniejsze kryterium) oraz wiarygodność finansowa uczestnika przetargu.

Szybkie uporanie się z kwestiami legislacyjnymi jest bardzo ważne, ponieważ świat mocno inwestuje w sieci komórkowe kolejnych generacji. Nieustannie rośnie również ruch IP związany z przesyłaniem danych w sieciach mobilnych. Według szacunków Cisco VNI Forecast, w latach 2011-2016 wzrośnie on 18-krotnie, do poziomu 10,8 eksabajta. Znaczącą rolę odegrają tu sieci LTE, domyślnie zaprojektowane do szybkiego przesyłania dużej ilości informacji.


TOP 200