Komunikacja IP w biznesie, biznes w komunikacji IP

CaaS to model udostępniania zunifikowanej komunikacji w formie usługi abonamentowej (płatnej na rzecz zewnętrznego dostawcy). Rozwiązanie oparte jest na idei rozproszonego przetwarzania danych w chmurze (cloud computing) i w związku z tym podlega wszystkim znanym ograniczeniom (wybór między chmurą publiczną, hybrydową, prywatną, kwestie bezpieczeństwa itp.).

Popyt na nowoczesne sposoby komunikacji, zarówno tej wewnątrz firmowej, jak i nastawionej głównie na klienta, będzie naturalnie ewoluował. Kolejne moduły (bądź usługi z oferty CaaS) staną się koniecznością, gdy zwykłe i znane systemy VoIP (Voice over IP), IM (Instant Messaging) czy IP PBX przestaną wystarczać.

Eksperci IT zwracają również uwagę na fakt coraz większego skomplikowania sieci firmowych. Ich dalsze rozbudowywanie może doprowadzić do sytuacji, gdy nawet największe korporacje będą zwracały się do wyspecjalizowanych firm zewnętrznych, oferujących zarządzanie zaawansowanymi systemami komunikacyjnymi.

Sieci społecznościowe w biznesie

Firmy, które nie chciały dotychczas angażować środków, czasu ani dodatkowej pracy do tworzenia własnego wizerunku w mediach społecznościowych, powinny zmienić swój stosunek do tego symbolu współczesnej komunikacji. Z Facebooka korzysta obecnie ponad 810 mln osób na całym świecie (niemal 8 mln z tej grupy stanowią mieszkańcy Polski). Wystarczy kilka minut, by na Twitterze pojawiły się wzmianki o najważniejszych wydarzeniach, lokalnych oraz globalnych.

Według najnowszego raportu "Harvard Business Review" ("Social Media: What Most Companies Don’t Know") na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy wiele firm zauważyło rosnącą rolę portali społecznościowych i ich biznesowych potencjał. Aż 79% przedstawicieli 2,1 tys. badanych spółek potwierdziło, że ich przedsiębiorstwa używają tej drogi komunikacji IP lub planują wdrożyć odpowiednie działania w najbliższym czasie.

Bardziej znaczący wydaje się jednak fakt, że tylko 12% respondentów uważa, że sprawnie i efektywnie wykorzystuje portale społecznościowe do własnych celów biznesowych (poprzez m.in. monitorowanie trendów, promocję firmowych produktów, inspirowanie ludzi do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów).

Wzrost znaczenia sieci społecznościowych w codziennej praktyce biznesowej jest nieuchronny. Aż 69% badanych firm, które już zaczęły korzystać z nowych możliwości komunikacyjnych jest przekonanych, że w kolejnych latach powstaną nowe, jeszcze bardziej atrakcyjne sposoby dotarcia do grup potencjalnych klientów. Jedynie 11% badanych jest zdania, że biznesowe wykorzystanie portali społecznościowych nie przyniesie firmom oczekiwanych zysków.

Analitycy zgodnie przyznają, że segment komunikacji IP i związanych z nią usług jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów IT. Przyszłość tego rynku w dużej mierze kreowana będzie przez samych klientów, oczekujących wielu zmian jakościowych w obsłudze i stałym kontakcie ze specjalistami.

Konrad Polański,

dyrektor handlowy grupy produktowej Voice, IP Communications, Data w NextiraOne Polska

Żyjemy w świecie, który na naszych oczach zmienia sposób pracy naszych klientów. Zadaniem technologii, w tym producentów, operatorów, czy integratorów jest nadążanie za zmianami oraz przygotowywanie infrastruktury IP i rozwiązań teleinformatycznych do nowych wymagań - abyśmy mogli komunikować się w dowolny sposób z dowolnego miejsca na ziemi zachowując jakość przekazu na najwyższym poziomie.

Popularne dziś rozwiązania wideokonferencyjne wykorzystywane w przedsiębiorstwach pozwalają redukować koszty, optymalizować dostępność specjalistów z różnych krajów oraz szybko komunikować się w sytuacjach kryzysowych. Warto zwrócić uwagę na jeden z często pomijanych czynników, powodujący podświadomy wzrost użyteczności komunikacji z wykorzystaniem obrazu, mianowicie komunikacji niewerbalnej. Według Alberta Mehrabiana, ponad 50% skutecznego przekazu wynika z gestów i naszego zachowania. Taki rodzaj komunikacji pomaga w prowadzeniu rozmów i dobrej ocenie sytuacji, co pozwala na właściwe podejmowanie decyzji i osiąganie zamierzonych celów.

Popularność rozwiązań wideokonferencyjnych i konkurencja wśród producentów znacząco przyczyniły się do obniżenia kosztów inwestycji, jakie przedsiębiorstwa muszą ponosić, budując efektywne i spełniające ich oczekiwania rozwiązania. Ich szeroka dostępność i atrakcyjne ceny spowodowały wzrost zainteresowania ze strony klientów.

Ponadto, wymagania w zakresie jakości sieci transmisji danych przyczyniają się do rozwoju i dostosowania obecnych sieci IP do obsłużenia coraz większego ruchu. Zmusza to operatorów do rozbudowywania obecnych sieci o bardziej wydajne urządzenia, które będą w stanie obsługiwać zwiększający się ruch, gwarantując jednocześnie wszelkie parametry QoS wymagane przez zaawansowane i wielokanałowe systemy komunikacji.

Przy wyborze najbardziej optymalnego rozwiązania dla danej organizacji, warto korzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów. Pominięcie tego etapu może przyczynić się do nieefektywnego wykorzystania funkcjonalności, jakie oferuje nowoczesna technologia.


TOP 200