Komputronik: Karen z nowym inwestorem

Inwestor będzie kontrolował spółkę, Komputronik natomiast odkupi od Karenu sklepy i znaki towarowe.

"Dzięki umowie z nowymi inwestorami pozostawiamy sobie najcenniejszą z naszego punktu widzenia część Karen SA w postaci salonów sprzedaży, a także wyzbywamy się wierzytelności wobec spółki Techmex" - mówi Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik SA. "Z kolei o przyszłości Karen SA zadecydują nowi inwestorzy i nie chciałbym wypowiadać się za nich" - dodaje prezes spółki.

Nowi inwestorzy Karenu - spółka Texass Ranch Company oraz Halina Paszyńska - obejmą co najmniej 786 milionów akcji spółki z nowej emisji, płacąc 53 mln zł w gotówce oraz wnosząc wkład własny w postaci nieruchomości o wartości 340 mln zł. W rezultacie nowi inwestorzy wejdą w posiadanie nie mniej niż 93,42% kapitału zakładowego Karenu i przejmą kontrolę nad spółką. Umowa przewiduje, że Komputronik SA wraz ze spółką zależną Contanisimo Ltd. pozostaną w posiadaniu 3,63% akcji Karen SA. Inwestorzy w terminie trzech miesięcy od dnia zamknięcia transakcji ogłoszą wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji Karen, przy czym Komputronik i Contanisimo zobowiązały się nie odpowiadać na to wezwanie.

Komputronik w perspektywie najdalej 2 lat zostanie wzmocniony poprzez wpływ gotówki o wartości nie mniejszej niż 48 mln zł, co wynika z realizacji opcji PUT na akcje Karen według wyceny 2,66 zł za jedną akcję. Nowi inwestorzy zobowiązali się ponadto do nabycia ponad 1,35 mln akcji Komputronika z nowej emisji po cenie emisyjnej 0,1 zł za sztukę. Akcje będą stanowić 14,19% wszystkich akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Komputronik SA.

Bez wierzytelności

W myśl umowy inwestorzy mają wskazać podmioty, które przejmą wierzytelności Komputronika wobec spółki Techmex w wysokości ponad 11,75 mln zł. W zamian Komputronik kupi - za kwotę równą wierzytelnościom - nieruchomości wskazane przez Texass Ranch Company oraz Halinę Paszyńską. W ten sposób Komputronik SA nie będzie już posiadał żadnych wierzytelności wobec Techmex SA. Stanie się natomiast posiadaczem nieruchomości, które nowi inwestorzy Karenu będą mogli w ciągu 2 lat odkupić od Komputronika za gotówkę lub akcje Karen SA (w obu przypadkach wartość wykupu to 11,75 mln zł). W przeciwnym razie po upływie 2 lat Komputronik SA będzie mógł sprzedać nabyte nieruchomości na wolnym rynku lub wezwać inwestorów do ich odkupu za kwotę 11,75 mln zł

Sklepy i towary

Umowa zakłada również odkupienie przez Komputronik należących do Karenu salonów wraz z ich wyposażeniem i produktami handlowymi za łączną kwotę około 18,5 mln zł. Komputronik przejmie obowiązki pracodawcy wobec pracowników odkupionych salonów oraz spłaci dotychczasowe zobowiązania wobec Karen SA w wysokości 9,94 mln zł. Dodatkowo Contanisimo Ltd. spółka 100% zależna od Komputronik SA, odkupi znaki handlowe Karen za cenę 6,5 mln zł.

Kupno salonów oraz spłata zobowiązań zostaną pokryte przez emisję obligacji Komputronik SA w cenie nominalnej 2,86 zł z 3-letnim terminem wykupu. Wartość emisji wyniesie 35 mln zł pomniejszone o wartość wzajemnych rozliczeń handlowych. Obligacje będą mogły być wykupione w zamian za akcje Karen SA w stosunku 1:1. Gdyby taki scenariusz zrealizował zarząd Komputronik SA, to musiałby oddać szacunkowo 11-12 mln akcji Karen z posiadanego łącznie pakietu 30,5 mln akcji. W myśl umowy, Karen SA przez minimum 2 lata od jej zawarcia, będzie hurtowym dostawcą wybranych produktów dla Komputronik SA za kwotę co najmniej 80 mln zł netto rocznie.

"Nowe zasady współpracy Karen SA z Komputronik SA stanowią znaczne uproszczenie w stosunku do tego, w jaki sposób obie spółki działały do tej pory" - podkreśla Jacek Piotrowski, wiceprezes Komputronik SA. "Przez ostatnie lata byłem odpowiedzialny za wymianę handlową, przepływ dokumentacji i rozliczenia pomiędzy tymi podmiotami. Teraz zarządzanie będzie o wiele łatwiejsze między innymi ze względu na fakt, że wszystkie sklepy Karen SA, które działały pod szyldem Komputronik, staną się własnością Komputronik SA. Cieszy mnie także spodziewane zmniejszenie kosztów w związku z włączeniem wszystkich naszych salonów do jednej spółki$".

Warunki niezbędne do sfinalizowania umowy powinny być spełnione do dnia 1 września 2010 roku. Niespełnienie warunków będzie wiązało się w zapłatą 10 mln zł kary przez stronę, z winy której nie doszło do sfinalizowania umowy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200