Komputeryzacja urzędów pracy i służb opieki społecznej

Pod kierunkiem Ministerstwa Pracy i Polityki Scjalnej (MPiPS) trwają zaawansowane prace nad jednym z większych przedsięwzięć informatycznych w kraju. Projekt ALSO (Automation of the Labor and Social Welfare Organisation) ma objąć swoim zasięgiem komputeryzację trzech obszarów działalności MPiPS:

Pod kierunkiem Ministerstwa Pracy i Polityki Scjalnej (MPiPS) trwają zaawansowane prace nad jednym z większych przedsięwzięć informatycznych w kraju. Projekt ALSO (Automation of the Labor and Social Welfare Organisation) ma objąć swoim zasięgiem komputeryzację trzech obszarów działalności MPiPS:

1) funkcjonowanie urzędów pracy - zajmie się tym System Urzędów Pracy (SUP)

2) pracę wojewódzkich zespołów pomocy społecznej i ok. 2,5 tys. ośrodków pomocy społecznej - będzie je wspomagał System Pomocy Społecznej (SPS)

3) system zajmujący się obsługą działalności centrali w MPiPS (odpowiednich departamentów).

Szczegółowy projekt przedsięwzięcia przygotowano korzystając z usług holenderskiej firmy konsultingowej Coopers & Lybrand. Obecnie trwają działania mające na celu realizację projektu. Całe przedsięwzięcie szacowane na ok. 50 mln USD będzie finansowane głównie z funduszy Banku Światowego i w związku z tym nie będzie podlegało regułom Ustawy o Zamówieniach Publicznych (por. CW/14 z br.).

Warto dodać, że o ile inne ogólnokrajowe systemy informatyczne (Poltax, GUC) dotyczą komputeryzacji dochodów budżetowych, to system ALSO będzie się zajmował racjonalizacją znacznej części budżetowych wydatków.

SPS - System Pomocy Społecznej

Jako pierwszy przygotowano przetarg na komputeryzację systemów wspomagających pracę ośrodków pomocy społecznej. Pracownicy Biura ds. Informatyki w MPiPS już opracowali (m.in. na podstawie wyników pracy C & L) i udostępnili zainteresowanym firmom specyfikację wymagań (wersja 0.1) na SPS. Sam przetarg (zapytanie ofertowe - będzie to wersja 0.2 opracowania ministerstwa) na wykonanie oprogramowania dla urzędów i ośrodków pomocy społecznej zapowiedziano na koniec czerwca br. Wersję 0.1 udostępniono firmom krajowym nieco wcześniej, aby dać im możliwość konkurowania z firmami zachodnimi we właściwym przetargu, gdyż przetargi zorganizowane zgodnie z zaleceniami Banku Światowego nie uznają preferencji krajowych.

Po ogłoszeniu przetargu na przygotowanie ofert przeznaczono czas ok. 6 tygodni, ocena ofert będzie trwała ok. 4 tygodni - stąd też najprawdopodobniej we wrześniu poznamy firmy, które będą wykonywały oprogramowanie. MPiPS dopuszcza wyłonienie trzech zwycięskich firm, które będą przygotowywały oprogramowanie dla różnych części kraju (chodzi o stworzenie na przyszłość konkurencyjnego rynku oprogramowania). Przetarg na wyposażenie w sprzęt ośrodków pomocy społecznej odbędzie się w dalszej kolejności.

Na całość wydatków na ten cel przeznacza się 10-15 mln USD, z tych funduszy sfinansowanych zostanie ok. 4 tys. instalacji w całym kraju.

Departament Pomocy Społecznej w MPiPS przygotował projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, który najprawdopodobniej wejdzie w życie w połowie br. - dlatego też budowane systemy będą musiały być gotowe na ewentualne modyfikacje. W związku z tym MPiPS zastrzega sobie możliwość homologacji całości zakupionego systemu i ewentualnych zmian. Należy w tym miejscu dodać, że już w tej chwili oferowane są na rynku pakiety wspomagające pracę ośrodków opieki społecznej firm takich jak ZETO Koszalin, ZETO Olsztyn, Top-Team, Korelacja czy Sol-Serwis. Także i te, już działające produkty będą poddane homologacji.

SUP - System Urzędów Pracy

Przetarg na oprogramowanie urzędów pracy przewidywany jest na połowę lipca br. Podobnie jak dla urzędów pomocy społecznej tak i tu przetarg na sprzęt będzie rozpisany w późniejszym terminie (w przybliżeniu za rok), z tym, że już z góry wskazana będzie optymalna platforma sprzętowa.

Na komputeryzację urzędów pracy przeznaczona jest kwota ok 30 mln USD dla ok. 500 instalacji na terenie kraju. Całe przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie agend administracji rządowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200