Komputeryzacja ubezpieczeń

Gdyńska firma Prokom realizuje, wygrany w sierpniu 1995 r., kontrakt na komputeryzację Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Wartość kontraktu nie jest znana, ale mając na uwadze, że dotyczy on połączenia w sieć 14 oddziałów terenowych i ok. 400 inspektoratów oraz wyposażenia ich w stosowne oprogramowanie, można sądzić, że jego wielkość może być porównywalna z Poltaxem. A to by znaczyło, że chodzi o 100 mln USD i że jest to jeden z największych realizowanych obecnie projektów w skali kraju. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na sierpień 1998 r. Nad jego realizacją pracuje ok. 150 osób z Prokomu i ok. 60 z PZU.

Gdyńska firma Prokom realizuje, wygrany w sierpniu 1995 r., kontrakt na komputeryzację Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Wartość kontraktu nie jest znana, ale mając na uwadze, że dotyczy on połączenia w sieć 14 oddziałów terenowych i ok. 400 inspektoratów oraz wyposażenia ich w stosowne oprogramowanie, można sądzić, że jego wielkość może być porównywalna z Poltaxem. A to by znaczyło, że chodzi o 100 mln USD i że jest to jeden z największych realizowanych obecnie projektów w skali kraju. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na sierpień 1998 r. Nad jego realizacją pracuje ok. 150 osób z Prokomu i ok. 60 z PZU.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń, największa polska firma ubezpieczeniowa, przeksztaciła się w spółkę akcyjną w 1991 r. Początek działalności pod nowym szyldem nie był obiecujący, gdyż w 1992 r. firma poniosła duże straty (130 mld zł.). Ale już rok 1993, a jeszcze bardziej następny zakończył się ogromnym sukcesem finansowym. Zysk firmy w 1994 r. wyniósł bowiem 1,3 bln starych złotych czyniąc ją niekwestionowanym liderem na rynku ubezpieczeń w Polsce (61% rynku w 1994 r.) i jedną z 10 największych firm w kraju wg raportu Polityki.

Pod koniec 1994 r. zapadła też decyzja, że PZU S.A. nie będzie dzielona na mniejsze spółki. Zarząd PZU mógł więc przystąpić do tworzenia nowej strategii biznesowej firmy. Jednym z jej elementów był system zarządzania firmą składający się z systemu informacyjnego i decyzyjnego opartych na systemie komputerowym.

Do roku 1994 PZU dysponowało, głównie dla potrzeb księgowości, ok. 4 tysiącami komputerów PC różnego pochodzenia, obsługiwanych przez zaledwie 60 informatyków. Był też jeden AS/400, ale wykorzystywany tylko w części swoich możliwości (zielona karta).

Czas zmian

W maju 1995 r. PZU S.A. ogłosiło przetarg, którego celem było znalezienie partnera strategicznego będącego jednocześnie wykonawcą i koordynatorem realizacji projektu, a jednocześnie pośrednikiem w rozmowach z dostawcami. Od uczestników przetargu żądano sprawozdania finansowego za trzy ostatnie lata, świadectwa braku zaległości w płaceniu podatków, poziomu odpowiedniego zatrudnienia i listy referencyjnej dużych wdrożeń systemów sieciowych.

W sierpniu 1995 r. przetarg wygrał Prokom, jedyna polska firma z piętnastu, które zgłosiły się do przetargu. O jego wyborze zadecydowała lista referencyjna wdrożeń (m.in. Telekomunikacja Polska S.A., Krajowe Biuro Wyborcze, NIK), duża liczba wykwalifikowanych pracowników (ponad 400), rozbudowana struktura organizacyjna na terenie kraju i, co nie mniej ważne, doświadczenie w komputeryzacji firm ubezpieczeniowych (oprogramowanie ubezpieczeniowe Insurer dla 2 inspektoratów PZU S.A.). Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu ub.r.

Zaawansowanie prac

Zarządzanie projektem jest nietypowe, jak na warunki polskie. Po pierwsze, PZU zdecydował się na partnera strategicznego, a nie na wykonawcę lub dostawcę. Po drugie, kierowanie projektem odbywa się kolegialnie (po 5 osób z każdej ze stron). Bezpośrednio projektem dowodzi 2 szefów, również po jednym z każdej ze stron.

W ten sposób zapadła np. decyzja o stworzeniu jednolitej struktury baz danych (pod Informixem) we wszystkich oddziałach terenowych, bez tworzenia jednej centralnej bazy. Zadaniem centrali będzie jedynie określenie poziomych relacji między oddziałami i stopnia agregacji przesyłanych do centrali danych w celu wykorzystania ich przez zarząd.

Między centralą, a oddziałami dane będą przesyłane siecią pakietową Telbank, a struktura bazy będzie rozproszona. Dane w oddziałach będą uzupełniane z inspektoratów łącznością modemową i aktualizowane co 24 godziny.

Zanim jednak wszelkie relacje zostaną określone, od września 1995 r. w trzech Oddziałach Terenowych (w Szczecinie, Gdańsku i Łodzi) i podległych im 80 inspektoratach trwa realizacja instalacji pilotażowych. Kompleksowe systemy informatyczne (Insurer - pakiet usług ubezpieczeniowych na poziomie inspektoratu i oddziału, pakiet finansowo-księgowy, budowa sieci lokalnych) mają być w nich wdrożone do grudnia 1996 r. Pozwoli to zweryfikować klasyfikację inspektoratów (struktura informatyczna zależna od wielkości zatrudnienia), ich funkcje w zakresie pola ubezpieczeń oraz sprawdzić sensowność przyjętej struktury organizacyjnej.

Najwcześniej (luty, marzec br.) będą zakończone prace nad budową unixowych sieci lokalnych (podwykonawcą jest AT&T) oraz instalacje serwerów (podwykonawcami są IBM i Hewlett-Packard). W tym samym czasie rozpocznie się wdrażanie systemów finansowo-księgowych. One też będą najwcześniej wdrożone w skali całego kraju i w centrali, ale nie wcześniej niż na początku 1997 r.

Komputer na każdym biurku

Każde stanowisko pracy w PZU będzie zaopatrzone w komputer (ok. 10 tys. sztuk), toteż ważnym przedsięwzięciem będzie przeszkolenie wszystkich pracowników PZU (13,5 tys.) w zakresie ich podstawowej obsługi. Zajmie się tym Centrum Szkolenia Informatycznego z Sopotu. Specjalistów w zakresie podstaw administratora systemu, Unixa i Informixa (ok. 200 osób) przeszkoli Prokom, a w zakresie podstaw administratora sieci - IBM i Hewlett-Packard.

Nowy system zarządzania nie będzie mógł powstać, dopóki nie prześledzi się obiegu informacji w firmie. Wyniki pracy wydzielonego zespołu w tym zakresie na bazie wersji pilotażowej mają być znane w połowie bieżącego roku. Dopiero wtedy obaj partnerzy będą mogli przystąpić do opracowania oprogramowania wspomagającego zarządzanie. A nastąpi to nie wcześniej, niż w przyszłym roku.


TOP 200