Komputeryzacja szkolnictwa zawodowego

W początku maja w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (CODN) w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja nt. "Centra komputerowe i software w szkolnictwie zawodowym". Według ankiet CODN z lutego br., 43% nauczycieli przedmiotów zawodowych nie potrafi obsługiwać komputera, a 81% nie zna oprogramowania specjalistycznego dla swojej branży.

W początku maja w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (CODN) w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja nt. "Centra komputerowe i software w szkolnictwie zawodowym". Według ankiet CODN z lutego br., 43% nauczycieli przedmiotów zawodowych nie potrafi obsługiwać komputera, a 81% nie zna oprogramowania specjalistycznego dla swojej branży.

Departament Kształcenia Nauczycieli MEN zaproponował, aby komputerowym szkoleniem podstawowym zajmowały się WOM-y, a szkoleniem specjalistycznym autonomiczne centra szkoleń komputerowych. Zgodzono się, że centra szkoleń komputerowych w pierwszej kolejności powinny powstać dla ekonomicznych, mechanicznych i elektronicznych kierunków kształcenia zawodowego. Zgłoszono 10 ośrodków, które stworzą centra szkoleń komputerowych. Będą one powstawać przy lepiej wyposażonych szkołach, WOM-ach i wyższych uczelniach. Proponowano np., żeby ośrodek OFEK (Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej) we Wrocławiu ukierunkować na szkolenia typu CAD/CAM. Lista centrów nie jest zamknięta. Dalsze propozycje lub pytania można zgłaszać do dr. inż. Mirosława Miecielicy w CODN (0-22 213031/56) w poniedziałki godz 8.00-10.00.


TOP 200