Komputeryzacja biur w USA

Wprowadzanie na wielką skalę komputerów do biur zaczęło się w 1951 r.

Wprowadzanie na wielką skalę komputerów do biur zaczęło się w 1951 r. Właśnie wówczas w amerykańskim rządowym urzędzie statystycznym rozpoczął pracę pierwszy komputer UNIVAC. Niedługo później zainstalowano i uruchomiono 46 takich samych w prywatnych firmach. Komputery UNIVAC kosztowały wówczas po 500 tys. USD. Rozwój technologii i oczywiste korzyści z pracy komputera w biurach spowodowały potanienie sprzętu.Po dwóch latach komputer IBM 701 - konkurencja dla UNIVACa - był do wynajęcia już za ...15 tys. USD miesięcznie. Wygoda użytkowników oraz rosnąca potrzeba dostępności komputerów zaowocowały w następnych latach skonstruowaniem przez firmę Digital Equipment mikrokomputera PDP-18. Cena tylko 18 tys. USD umożliwiła upowszechnienie tego typu. Zastosowanie w pracy biurowej mikrokomputerów obok bardziej złożonych systemów umożliwiło modelowe przyjęcie metody pracy ciągłej (on line). Kropkę nad "i" postawiło zastosowanie w 1977 r. komputera Apple II, a lata osiemdziesiąte i wprowadzenie komputerów osobistych IBM, dopełniło przełomu. W 1991 r. obliczano, że co najmniej 85 % ogółu stanowisk biurowych w USA jest wyposażonych w komputery lub w codziennej działalności bazują na ich pracy.


TOP 200